Vi närmar oss tre år sedan Storbritannien röstade för ett utträde ur EU. Fores fyra programområden – Digitala samhället, Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Klimat, och Migration och integration bjuder därför in till ett samtal om konsekvenserna av Brexit för EU och Sverige inom dessa fyra områden.

Datum: Onsdag 19 juni 2019
Tid: Kl. 15.45-17.00 (Välkommen kl. 15.15 för något att drick och lättare tilltugg.)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vilka konsekvenser ser vi för svensk ekonomi? Påverkas migrationen till Sverige? Vilken roll spelar Brexit för reglering och utveckling av digitala tjänster och företag? Hur ska vi kunna samverka för klimatomställningen efter Brexit? – Dessa är några av frågeställningarna vi kommer beröra.

Medverkande:

Jan Olsson, Sveriges ambassadör för frågor rörande Storbritanniens utträde ur EU
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige
Therese Lindström, chef för Migration och Integrationsprogrammet, Fores
Jonas Andersson Schwarz, vik. chef för programmet Digitala samhället, Fores
Mette Kahlin McVeigh, vik. chef för Klimatprogrammet, Fores
Henrik Isakson, Brexitsamordnare på Kommerskollegium

Moderator: Mattias Goldmann, vd, Fores

Fler talare kan tillkomma.

Anmälan

Anmäl dig här

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Mette Kahlin McVeigh.