Worldwatch Institute Europe’s (WWIE) årsbok 2016 är en djupdykning i hållbar stadsutveckling. I State of the World (SOW) 2016 undersöker WWIE utmaningar och innovativa lösningar för hållbar stadsutveckling inom sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner av staden, och hur de kan samverka för hållbar tillväxt. Den 18 maj 2016 bjöd Fores in till seminarium om hållbara städer i och med lanseringen av SoW2016.

Worldwatch Institute presenterar sin årsbok
State of the World 2016

 

Utgångspunkt för årsboken är 12 fallstudier jorden runt – från Shanghai till Vancouver via Ahmedabad och Barcelona. WWIE har analyserat vilka politiska beslut och kompromisser som är utmärkande för snabbväxande städer som samtidigt vill säkerställa social inkludering, minskad klimatpåverkan och ekologiskt hållbar utveckling.

Efter WWIE:s presentation gav Nordregio ett nordiskt perspektiv på de växande städernas utmaningar. En tydlig trend är inkluderande stadsplanering.

Program

Mattias Goldmann, Mäktigast i Hållbarhetssverige och vd på Fores, hälsar välkomna och presenterar talarna.
Introduktion av Mattias Goldmann: Klimatomställningen börjar lokalt

Stephanie Loveless, Worldwatch Institute Europe, presenterar årsboken State of the World 2016: ”Can A City Be Sustainable?”

Sandra Oliveira e Costa, Nordregio presenterar nordiska trender och exempel på inkluderande stadsplanering: Vilka bör inkluderas, hur och varför?

Samtal mellan föreläsarna följt av publikfrågor

Se seminariet här på Fores youtube
Se bilder från seminariet på Fores facebook

Se talarnas presentationer här:
Mattias Goldmann
Stephanie Loveless
Sandra Oliveira e Costa