Trots oljelobbyn kunde COP28 avslutas med ett historiskt besked om att röra sig bort från fossila bränslen. Men är det tillräckligt? Fores Ulrica Schenström, Åsa-Britt Karlsson och Anna Willman kommenterar överenskommelsen.

På morgonen den 13 december 2023 antogs ett nytt historiskt klimatavtal mellan världens länder under COP28. Trots att vetenskapen sedan lång tid tillbaka pekat ut fossila bränslen som boven bakom den globala uppvärmningen, tog det nästan 30 år av klimatförhandlingar innan världens länder kunde enas om att röra sig bort från fossila bränslen. Skrivningarna i avtalet borde ha varit skarpare för att ligga helt i linje med vetenskapen, men överenskommelsen är definitivt ett steg i rätt riktning mot att begränsa klimatförändringarna.

När 200 länder ska komma överens blir det alltid en kompromiss. Det är tydligt att oljelobbyn haft inflytande över skrivningarna, då flertalet forskare pekar på kryphål i avtalet för att slippa en snabb utfasning. Men att OPEC-länderna till slut gick med på att vi ska röra oss bort från oljan måste ändå ses som ett framsteg. För två år sedan hade detta inte varit möjligt. Att avtalet också inkluderar formuleringar om att till 2030 trefaldiga kapaciteten för att producera förnybar energi och dubbla takten för energieffektivisering är också avgörande för att vi ska ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, enligt IEA.

Även om avtalet inte innehåller den skarpa formuleringen om fossila bränslen som vi hade hoppats på, ger det förhoppningsvis en tillräckligt stark signal till näringsliv och investerare att ställa om. Överenskommelsen är dock inte juridiskt bindande, så huruvida detta verkligen markerar början på slutet för den fossila eran beror på de åtgärder som länderna nu vidtar. Tekniken och kapitalet finns – det som behövs nu är politisk vilja och ledarskap.

Ulrica Schenström, vd Fores
Åsa-Britt Karlsson, senior klimatrådgivare Fores
Anna Willman, klimatexpert Fores

Regeringen har givit professor John Hassler i uppdrag att snabbutreda hur Sveriges klimatpolitik bör utformas i ljuset av EU:s nya stora klimatpaket Fit For 55. Läs Fores vd Ulrica Schenströms ord om Sveriges klimatpolitik.

När EU tar ledartröjan i klimatomställningen måste Sverige tänka om för att kunna ligga i framkant. Regeringen har givit professor John Hassler i uppdrag att snabbutreda hur Sveriges klimatpolitik bör utformas i ljuset av EU:s nya stora klimatpaket Fit For 55. Det ska bli intressant att noggrant läsa igenom utredningen och följa hur regeringen tar den vidare.

Klimatpolitiken måste sätta skarpa gränser för utsläppen, få bred acceptans och vara rättvis. Därför behövs både svenska strukturreformer, europeiskt samarbete och bistånd. Om Sverige lyckas kombinera minskade utsläpp med ökat välstånd och demokrati kan vi också inspirera och påverka resten av världen att ta sitt ansvar för klimatet.

För en ödesfråga som klimatomställningen behöver vi breda och långsiktiga överenskommelser över partigränserna, inte populism och polarisering. Att EU:s medlemsländer lyckades hålla fast vid kursen i kampen mot klimatförändringarna, trots pandemi, krig och inflation, visar på att detta är möjligt. Nu måste regeringen ta samma ledarskap – för Sveriges framtid.

Ulrica Schenström, vd Fores

På gång på Fores! Senaste nytt om pågående projekt, nysläppta poddar, kommande publikationer, nya utgåvor och aktuella boktips.

Allt detta och mycket mer hittar du i Tankesmedjan Fores nyhetsbrev.

Senaste nyhetsbrevet

December 2021

Tidigare nyhetsbrev

November 2021

Oktober 2021

Juni 2021

April 2021

Hur står det till med demokratin i Sverige och i världen? Vad behövs för att stärka den?

Tisdagen den 28 september var Fores vd Ulrica Schenström med i TV4:s Nyhetsmorgon där hon pratade om den liberala demokratin och Fores kommande publikation Va?! Är demokratin hotad?.

Här kan du se hela inslaget.

Tankesmedjan Fores lanserar ett projekt som ska leda fram till reformer inom områdena tillväxt, trygghet och tillit, dessa tre respektive grupper leds av välrenommerade nationalekonomer.

Fores har bildat tre temagrupper som har i uppdrag att belysa viktiga aspekter i den svenska ekonomin. Syftet i temagrupperna ska vara att skriva forskningsöversikter som utmynnar i reformer.

  • Sverige står inför många utmaningar. Vi ser hur tillväxten minskat och vårt samhälle förändras nu när samhället stänger ned och tilliten minskar. Vi måste redan nu börja blicka framåt och ställa oss frågan – vad gör vi efter pandemin, hur ska vi hantera alla människors framtidsoro, de ekonomiska utmaningarna och samtidigt stärka tryggheten, säger Ulrica Schenström, VD Fores.
  • Vårt svar på detta är reformer som stärker tillväxten, tryggheten och tilliten i samhället. Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt bortom pandemin och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Fores inrättar tre temagrupper som i tur och ordning ska analysera de tre T:na: tillväxt, trygghet och tillit, avslutar Schenström.

Fakta

Tillväxt

Temagrupp 1 behandlar tillväxtens olika delar där produktiviteten är en viktig komponent. En utgångspunkt för arbetet är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad och vad det kan betyda för tillväxten. För att fler ska kunna få ökad välfärd måste produktiviteten öka. Temagruppen ska bland annat studera hur utbildningssystemet och arbetsmarknadens regleringar kan bidra till ökad tillväxt. Temagruppen ska också analysera klimatförändringarna och hur en hållbar utveckling ska kunna komma till stånd så att medborgarna får en ökad välfärd.

Leds av John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Trygghet

Temagrupp 2 behandlar omvärldsförändringarna från ett trygghetsperspektiv. Även i denna temagrupp är digitaliseringens genombrott på svensk arbetsmarknad en utgångspunkt. En fråga är hur omställningen kan underlättas och hur socialförsäkringssystemen måste förändras för att skapa trygghet – både ekonomisk och social – i de nya anställningsformerna (egenanställningar, plattformsarbete m.m.). Föräldraförsäkringen bör också studeras med utgångspunkten att alla människor har lika värde i sin föräldraroll.

Leds av Eva Uddén Sonnegård, dr. nationalekonomi och forskare vid Ratio

Tillit

Temagrupp 3 behandlar tillit i ett brett perspektiv. Det handlar både om tillit mellan medborgare i personliga relationer och i relation till samhällets institutioner. Detta är viktigt inte minst ur ett tillväxtperspektiv då forskning visar att hög tillit och hög tillväxt har ett positivt samband. Den sektor som verkar ifrågasättas i pandemins spår är äldrevården och sjukvården. Temagruppen ska analysera hur styrningen av sjukvårdssektorn fungerar och ta fasta på hur tilliten kan öka för den svenska sjukvården. Men än viktigare är att upprätthålla hög tillit så att inte demokratin ifrågasätts. I uppdraget ingår att analysera sociala medier som har en viktig roll att fylla i detta sammanhang.

Leds av Mariell Juhlin, nationalekonom och VD vid Policy Impact

Kontakt

Ulrica Schenström
Vd, Fores
E-post: ulrica.schenstrom@fores.se

David Redebo
Press och kommunikation, Fores
E-post: david.redebo@fores.se

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Har du fötterna rotade i liberala och demokratiska värderingar och vill lära dig det politiska hantverket med reformer, opinionsbildning och ideologiska fördjupningar?

Med start våren 2021 sätter Tankesmedjan Fores akademi igång. Utbildningen har tagits fram i en tid då den värld vi är vana vid snabbt förändras. Extrema värderingar håller på att omkullkasta den rådande världsordningen och den globaliserade världen håller på att stängas. Fores erbjuder nu en spetsutbildning för dig som vill lära dig hur man kan göra något åt det.

Upplägg

Utbildningen pågår i ett år och deltagarna träffas fysiskt en gång i månaden och därutöver sker digitala träffar då vi djupdyker i reformmakeriets värld. Med några av Sveriges allra mest namnkunniga nationalekonomer, politiska djur och reformivrare som talare kommer du få en djupare kunskap om hur man bedriver opinionsbildning, tar fram reformer och lära dig det politiska hantverket på riktigt.

Vi söker dig som har en bakgrund som politiskt engagerad och du bör ha tagit dina första poäng vid högskola och/eller universitet.

Ansökan

Din ansökan består av tre delar:

Skicka din ansökan till foresakademin@fores.se senast 1 februari 2021.

Vid frågor om akademin, vänligen kontakta Joakim Liljeberg.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]