Sveriges reformförmåga har försämrats på senare tid. Det slås fast i en rykande färsk rapport från Entreprenörskapsforum. Det är en mycket oroväckande utveckling. Men tyvärr inte förvånande, säger Ulrica Schenström och Tove Hovemyr från tankesmedjan Fores.

I dagens nysläppta rapport Vad hände med Sveriges reformförmåga? skriver Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson att reformtakten har försämrats på senare år. De går till och med så långt att de kallar 2010-talet i allt väsentligt för ett förlorat decennium för genomförande och planerande av reformer. För oss på Fores är detta inte förvånande. Vi har länge lyft att vi ser oroväckande tendenser på att politiken allt mer saknar handlingskraft att genomföra de reformer som krävs, vilket i sin tur urholkar medborgarnas förtroende för politikens och den liberala demokratins förmåga att lösa de samhällsproblem vi har framför oss.

Politiker som jagar positioner framför att söka genomföra förändring, polariseringen av debatten och därmed också riksdagen samt den bristande respekten för utredningsväsendet och experternas remissutlåtanden lägger hinder för Sveriges reformförmåga. Inte nog med att det inte löser de allvarliga problem vi har framför oss, från en tilltagande byråkrati till bristande kompetensförsörjning i välfärden samtidigt som befolkningen blir äldre. Detta är, i syvende och sist, ett allvarligt hot mot vår demokrati.

Ulrica Schenström, vd Fores

Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert Fores

Rapporten ges ut av Entreprenörsskapsforum. Andreas Bergh är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och ledamot i Fores vetenskapliga råd.

Symbiosen mellan Sverigedemokraterna, rysk informationspåverkan och pro-ryska alternativa mediemiljöer är direkt och akut farlig för svenska intressen.

Att statsminister Ulf Kristersson vilar sitt regeringsunderlag på ett sådant parti sätter Sveriges säkerhet på spel, skriver flera debattörer i Aftonbladet den 31 januari 2023.

Läs debattartikeln underskriven av:

Ulrica Schenström, vd Fores
Andreas Johansson Heinö, doktor i statsvetenskap, förläggare Timbro förlag.
Carl Melin, doktor i statsvetenskap, socialdemokratisk debattör
Patrik Oksanen, journalist, senior fellow på tankesmedjan Frivärld, säkerhetspolitisk rådgivare Fores
Daniel Poohl, vd och ansvarig utgivare Expo
Willy Silberstein, f.d. journalist
Jan Scherman, diversearbetare och tidigare vd på TV4

Fores seniora klimatrådgivare Åsa-Britt Karlsson kommenterar avtalet vid COP15.

Det är mycket glädjande att nästan tvåhundra länder har kommit överens om ett historiskt avtal för skydd av biologisk mångfald på COP15 i Montréal. Att 30 procent av världens land och vatten ska vara skyddade områden senast år 2030 har fastslagits i det så kallade Kunming-Montréal-avtalet. Det är en rejäl skärpning jämfört med tidigare målsättningar. I avtalet ska världens länder även återställa 30 procent av havens skadade ekosystem.

I dag är nära 15 procent av Sveriges natur skyddad. Den andelen måste öka de kommande åren, i enlighet med det globala ramavtalet. För Sveriges del krävs ett gemensamt ansvar från alla Östersjöländer att återställa ekosystemen i vårt överexploaterade hav. Restaurering av våtmarker är en annan viktig och jämförelsevis okomplicerad åtgärd med god klimatnytta. Det är viktigt att de känsligaste områdena med höga naturvärden och biologisk mångfald skyddas i första hand.

Sveriges generösa anslag till den Globala miljöfonden (GEF) på över fyra miljarder kronor är ett positivt besked. Det hjälper fattigare länder att skydda mer värdefull natur och bekämpa konsekvenserna av klimatförändringarna. Samtidigt är det mycket bekymmersamt att de tidigare globala miljömålen vi har haft, de så kallade Aichimålen, inte har uppnåtts under den tidsperiod som beslutades år 2010. I och med att de nya målen vid COP15 är ännu mer ambitiösa behöver vi växla upp snabbt och kraftigt för att överhuvudtaget ha en chans att nå de nya målen.

Endast höga målsättningar tar oss inte närmare ett hållbart planetärt tillstånd. Det kommer krävas mer handling framöver, inte minst genom att värna och skydda den biologiska mångfalden. I nuläget är det för tidigt att säga om Kunming-Montréal-avtalet motsvarar Parisavtalets globala genomslagskraft. Klimatförändringarna och en hotad naturmiljö är komplexa system som påverkas av varandra – vi måste därför ta hänsyn till dem båda när vi ställer om våra samhällen.

Åsa-Britt Karlsson, senior klimatrådgivare på Fores.

Auktoritarismens grepp om världens demokratier fortsätter hårdna. Det är otvetydigt tufft just nu. IDEA:s demokratirapport för år 2022 visar att de länder som fortfarande räknas som demokratier upplever en inbromsning i sin demokratiska utveckling. Unga lockas inte av partipolitiken, onlinefriheter är hotade medan högerextremismen polariserar det politiska samtalet.

Vår del av världen är inte ett undantag. Hälften av Europas länder har upplevt en tydlig demokratisk tillbakagång de senaste fem åren. Auktoritära krafter frodas i tider av kris. När covidpandemin byttes mot Putins invasion av Ukraina fortsätter den liberala demokratin att ställas inför svåra prov.

Men år 2022 har också bjudit på ljusglimtar. Aborträtten breder ut sig i Latinamerika och kvinnor leder striden för demokrati i Iran. Frihetliga rättigheter har nog aldrig varit så eftersträvansvärda för så många som just nu.

Trots detta lyser reformer som ökar friheten och livskvaliteten för människor med sin frånvaro. När hälften av världens demokratier är på tillbakagång behöver vi aktivt värna om den liberala demokratin som vi känner den. För demokratin är hotad år 2022. I Sverige, i Europa och i världen.

Fores arbetar dagligen med att värna och stärka den liberala demokratin. Våra antologier Va?! Är demokratin hotad? och Vändpunkt – reformer till den liberala demokratins försvar går att beställa eller laddas ned gratis.

 

Läs IDEAs rapport på idea.int.

Snart drar ett nytt läsår igång på högskolorna och för Fores del innebär det två nya ansikten på kansliet, Viktor Karlsson och Elin Venholen som kommer praktisera hos oss. Innan julledigheten och praktikstarten i januari hann de svara på några frågor om sig själva.

Viktor Karlsson

Förbundsstyrelseledamot Liberala ungdomsförbundet, och dessutom deltagare på Foresakademin 2022

Vem är du?
– Jag är en ung man i mina bästa år (min högstadielärare sa att det peakar vid 22). Uppväxtorten är fina fina Nybro i de småländska skogarna, men jag har också hunnit plugga ekonomi i Lund och bott i så väl Toronto som Bryssel.

Hur känns det att börja på Fores?
– Nu när nästan alla politiker predikar slutenhet, medelklassvurmande och kortsiktiga lösningar känns det extra viktigt att arbeta fram reformer som svarar på de verkliga problemen. Därför ser jag mycket fram emot tiden på Fores.

Vad gör du helst på fritiden?
– På fritiden tycker jag om långa obskyra samtal och att dansa på nattklubbsgolv. Ibland är det också gött att bara dra på en go podd och ta det lite lugnt.

Elin Venholen

Förbundsstyrelseledamot Centerpartiets ungdomsförbund

Vem är du?
– Jag är född och uppvuxen i Smålands djupa skogar, mellan Gislaved och Värnamo, men har de senaste fyra åren huserat i Uppsala för att studera juridik, med ett avbrott för utbytestermin i Belgien.

Hur känns det att börja på Fores?
– Jag ser med spänd förväntan fram emot att få praktisera på Fores och få grotta ner mig i arbetet på en tankesmedja. Jag tror det kommer en händelserik och lärorik tid.

Vad gör du helst på fritiden?
– På min fritid gillar jag att baka, gärna sötsaker samt att kolla på amerikanska kriminalserier.

Det finns både salt och sött i regeringens och Sverigedemokraternas Tidöavtal. Klimatet är noterbart den del som får en alldeles för liten del i Tidöavtalet, även om det finns höjdpunkter. Däremot är vi djupt oroade över att den omfattande rättspolitiska delen av Tidöavtalet som eroderar de grundläggande delarna av våra rättstraditioner och den liberala rättsstatens grunder, konstaterar Ulrica Schenström, VD Tankesmedjan Fores.

Det finns flera ljuspunkter i Tidöavtalet och regeringsförklaringen som kommer vara bra för Sverige.
– Både säkerhets- och försvarspolitiken får nödvändiga och positiva tillskott i form av en minister för civilt försvar samt ett nationellt säkerhetsråd och nationell säkerhetsrådgivare. Därtill var det mycket bra att höra statsministern också nämna cybersäkerheten då vi ser växande hot inom just detta område och att det är ett område som Fores fokuserat mycket på den senaste tiden, säger Schenström.
– Fler reformer behövs för att öka jämställdheten i Sverige. Vi ser positivt på de jämställdhetspolitiska förslag som regeringen kommer att driva. Under mandatperioden kommer vi bidra med fler reformidéer till regeringen, både från de två rapporter vi nyligen släppt och som kommer släppas framöver, säger Schenström.

Klimatpolitikens mycket begränsade utrymme i Tidöavtalet bekymrar, men det finns också goda inslag:
– Vi ser särskilt positivt på att man till exempel vill satsa på laddinfrastruktur, teknik för koldioxidinfångning och lagring samt ska förenkla och förkorta tillståndsprocesserna. Att klimatpolitiken tar liten plats i avtalet är oroväckande, men kan samtidigt betyda att det finns få begränsningar för vad den nytillträdda miljö- och klimatministern kan åstadkomma för reformer. Därför vill Fores bidra med den långa erfarenhet, kunskap och nätverk som vi besitter i frågorna för en offensiv grön och liberal klimatpolitik under mandatperioden, säger Schenström.

Tidöavtalets saltaste delar består av dominansen av repressiva förslag i både rättspolitiken och invandringspolitiken:
– Kriminalpolitiken innehåller flera förslag som går stick i stäv med rättssäkerheten, enskildas fri- och rättigheter och rättsstatens principer. Varje repressivt förslag måste noggrant granskas om de verkligen kommer bidra till eller om de rent utav skulle motverka sitt eget syfte om effektiv brottsbekämpning, säger Schenström.
– Asylrätten måste värnas i praktiken, inte bara i teorin. Det är därför viktigt att följa upp Tidöavtalets migrationspolitik, särskilt hur den slår mot de allra mest utsatta. Migration- och integrationspolitiken ska inte heller bidra till försvårad integration. Vi ser också allvarligt på att regeringen vill kraftigt begränsa arbetskraftsinvandringen, som är nödvändigt för Sveriges tillväxt, säger Schenström.
– Organiseringen på Regeringskansliet och internt mellan samarbetspartierna lämnar tyvärr en del att önska då ett av samarbetspartierna ställs utanför regeringsbesluten och undantas ansvarsutkrävande, avslutar Schenström.


Presskontakt

Joakim Liljeberg
joakim.liljeberg@fores.se
073 – 617 81 47

Statens arbete med cybersäkerhetsfrågor får låga betyg i en undersökning, skriver Fores Ulrica Schenström, Patrik Oksanen och Joakim Liljeberg i Publikt. Bristerna i cybersäkerheten är ett säkerhetshot, men påverkar även effektiviteten i statsförvaltningen och utgör ett arbetsmiljöproblem.

Läs hela debattartikeln på Publikt.se.

Läs mer om Fores antologi Sveket mot cybersäkerheten.

Fores är tankesmedjan med fötterna i de gröna och liberala värderingarna. Vi tar fram reformer som förändrar och förbättrar för människor, med en förankring hos de liberala idéerna. Vi är navet för de frihetliga idétraditionerna i Sverige och därmed en mötesplats för liberala samhällsengagerade, debattörer, akademiker och beslutsfattare på lokal, nationell och europeisk nivå.

Fores har tre temagrupper som arbetar parallellt med Sveriges ledande forskare och beslutsfattare för att ta fram politiska rapporter, förslag och reformer. Detta arbete är något som vi hoppas att du som praktikant vill bidra till.

Hur är det att praktisera på Fores?

Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande och utvecklande. Våra praktikanter är med och tar fram rapporter, omvärldsbevakar, anordnar seminarier, bokar möten och gör utskick kring ämnesområden som är aktuella för samhällsdebatten. Du blir en integrerad del av Fores-teamet där egna initiativ uppmuntras. Om du ska skriva en uppsats inom ramen för din utbildning är praktiken hos oss en utmärkt möjlighet att få inspiration till uppsatsämnen och du ges chans att bolla dina idéer med några av Sveriges främsta experter.

Vem söker vi?

Fores söker praktikanter som vill arbeta i en spännande miljö i nära samarbete med ledande beslutsfattare och forskare. Du vill vara med att föra fram forskning och fakta i samhällsdebatten och vi ser gärna att du har intresse för politik och aktuella samhällsfrågor och samtidigt vill se en öppen och frihetlig värld. Du får gärna ha bakgrund inom någon politisk organisation som bekänner sig till de liberala värderingarna. Du ska kunna skriva god svenska och även behärska engelska i tal och skrift. Vi eftersträvar en arbetsplats med mångfald vad gäller både bakgrund och kompetens.

Hur funkar det?

Praktiken omfattar en termin och genomförs normalt på heltid, men vi är flexibla för andra upplägg
Praktiken är oavlönad, men Fores står för praktikanternas resor till och från arbetet

Ansökan

Din ansökan består av ett CV och ett personligt brev där du skriver varför du är intresserad av att praktisera hos oss. Skicka din ansökan till anna.halla@fores.se snarast.

Intervjuer sker löpande så ansök redan idag.

 


Om Fores

På den gröna och liberala tankesmedjan Fores arbetar vi varje dag för att söka de lösningar och reformer som Sverige behöver, för att stärka den liberala demokratin så som vi känner den. Läs mer om oss här!

Den 11 september 2022 gick Sverige till val och just nu ser Ulf Kristerssons regeringsalternativ ut att få nog mandat för att bilda regering. Här nedan samlas Fores kommentarer och analyser kring valet.

”Politikrapporten: Var är Kristersson”, Ulrica Schenström medverkar 16 september 2022

”Vad händer efter valet?”, Ulrica Schenström på Företagarnas eftervals-seminarium 12 september 2022

”Politikbyrån: Ingemansland”, Ulrica Schenström medverkar den 13 september 2022

”F d partitopparna om politiken bakom kulisserna”, Ulrica Schenström i Morgonstudion 13 september 2022

”Demokratipodden: Konspirationsteorier om valfusk”, med Niclas Nilsson, Amanda Valentin, Patrik Oksanen och Tove Hovemyr 12 september 2022

”Tankesmedjorna om valresultatet”, Ulrica Schenström i Studio Ett 12 september 2022

”Magasinet: Valspecial”, Ulrica Schenström i Dagens Arena Magasinet 8 september 2022

”Fores: Stärk lokal nytta för utsläppsfri energi”, Åsa-Britt Karlsson om förhoppningar inför nästa mandatperiod, Supermiljöbloggen 7 september 2022

”Varför så mycket korv i valrörelsen, är SD farliga, Ulrica Schenström i Aktuellt 6 september 2022