Carbon Capture and Storage (CCS) – framtidens klimatsvar eller en osäker nödlösning? CCS är omtvistat, men när ett beslut fattas kommer det inte desto mindre påverka svensk klimatpolitik. Fores bjöd in till seminarium i Almedalen 2016  – om ett högaktuellt ämne med representanter från forskning, politik och miljörörelsen.

Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman kallar geologisk lagring av koldioxid för en reservplan. Industri och forskning anser däremot att det är den enda framkomliga vägen om klimatmålen ska nås och att regeringen nu måste ta fram en CCS-strategi för Sverige. Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma pekar på vikten av folklig förankring och uttrycker det som:

”Men om samhället inte accepterar att vi pumpar koldioxid tillbaka in i marken, då kan man fetglömma den här lösningen. Om man inte tar in aspekten med samhällets bemötande, då riskerar man att satsa pengar på fel häst.” (Altinget feb 2016).

Medverkande:

Filip Johnsson, professor i energi och klimat, Chalmers
Markus Wråke, energiansvarig, IVL
Stefan Sandelin, utvecklingschef Cementa
Markus Larsson, vikarierande programchef Fores kliamt- och miljöprogram, modererar

Se bilder från seminariet på Fores Facebook

Läs Fores rapport om CCS här

Se samtliga av Fores Almedals-seminarium här!

Seminariet anordnades den 4 juli i på Donners Brasseries terrass i Visby