Välkommen till den svenska lanseringen av Climate Policies in the Nordics – Nordic Economic Policy Review 2019, utgiven av Nordiska ministerrådet och redigerad av Lars Calmfors och John Hassler. Årets rapport behandlar hur de nordiska länderna bäst bidrar till den globala klimatpolitiken. 

Datum: Tisdag 18 juni 2019
Tid: Kl. 10.30-12.00 (kaffe serveras från kl. 10.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

  • Vilken roll har Norden i det globala klimatarbetet?
  • När är det effektivt att vara föregångsland i klimatomställningen?
  • Hur bör nationella klimatsatsningar förhålla sig till överstatlig utsläppshandel?
  • Hur viktigt är strypt tillgång på t.ex. olja för att klara klimatmålen?
  • Bör handelspolitiken användas som klimatpolitiskt instrument?
  • Ändrar Parisavtalet förutsättningarna för nordisk klimatsamverkan?

Dessa frågor behandlas i årets upplaga av Nordic Economic Policy Review 2019, inriktning Climate Policies in the Nordics, utgiven av Nordregio – nordiskt forskning-, rådgivning- och analysinstitut inom Nordiska Ministerrådet, och med Fores medarbetare Lars Calmfors som redaktör. Läs mer om årets rapport här.

Den svenska lanseringen utgår från tre presentationer:

Nordisk klimatpolitik
– med Lars Calmfors, redaktör för rapporten, forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN), professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet, samt vetenskaplig rådgivare, Fores.

Internationell klimatpolitik efter Paris
– med Naghmeh Nasiritousi, statsvetare vid Stockholms universitet. Specialiserad på forskning med inriktning global miljö- och klimatstyrning, effektivisering, energi och klimatomställningen.

Den globala effekten av nordisk klimatpolitik
– med Mads Greaker, professor vid OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Presentationerna kommenteras av
Karolina Skog, fd miljöminister, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet

Mattias Goldmann, vd för Fores, leder samtalet där vi hoppas att du kan medverka!

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Erik Huss.