Varmt välkommen till en eftermiddag med Anders Wijkman, om hans nya bok Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet, varför COP24 i Katowice är speciellt viktig jämfört med tidigare förhandlingar, och vad världen kan lära av Västerbotten.

Datum: Onsdagen 21 november 2018
Tid: Seminarium med rundabordsamtal kl. 14–17.30
Plats: Björken, Hotel Aveny, Rådhusesplanaden 14, 903 28 Umeå

Tankesmedjan Fores bjuder i samverkan med Esam AB och CradleNet Norr in till en eftermiddag av kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under seminariet tar vi tillvara gemensamma lärdomar och lyfter fram goda praktiska exempel för att snabba på omställningen från ett tillväxtorienterat till hållbart samhälle.

Vi startar med utgångspunkt ur Anders Wijkmans nya bok: Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Wijkman förklarar varför världen är i behov av en ny upplysningstid, hur balans mellan marknad och stat kan bidra till klimatomställningen och vilka goda exempel vi kan lära av – sedan den första rapporten, Limits to Growth, publicerades av Romklubben 1972.

Vi låter sedan det globala perspektivet möta det regionala. Anna Gemzell från Umeå kommun presenterar deras beräkning av klimatavtrycket från den regionala konsumtionen, där målet är att Umeås tillväxt ska ske på ett sådant sätt att alla dimensioner av hållbarhet inkluderas och möts. Under paneldiskussionen får lokala aktörer blicka utåt; varför är COP24 så betydelsefull jämfört med tidigare förhandlingar? Kommer vi klara klimatomställningen?

Medverkande

  • Anders Wijkman, författare och opinionsbildare
  • Anna Säfvestad Albinsson, energistrateg och projektledare, BioFuel Region
  • Anna Gemzell, projektledare, Umeå kommun
  • Marie Gidlund, näringslivsutvecklare, Umeå kommun
  • Kalle Grill, universitetslektor vid institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå Universitet

Moderator: Angéla Ekman-Nätt, seniorkonsult, Esam

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta Lina Forsman.

Program

14.00 – 14.30: Fika
14.30 – 15.00: Anders Wijkman
15.00 – 15.15: Umeå kommuns beräkning av klimatavtrycket utifrån SEI:s rapport
15.15 – 16.00: Panelsamtal med utblick mot stundande COP24
16.00 – 16.15: Kaffe
16.15 – 17.00: Rundabordssamtal
17.00 – 17.30: Mingel

Anmälan

Anmäl dig här!

Seminariet startar kl. 14.30 med efterföljande rundabordssamtal. Vänligen observera att platserna är begränsade!


Det här seminariet är ett samarbete mellan