Handeln är mitt inne i en strukturomvandling. En väsentlig del innefattar användandet av personuppgifter och den data som kan samlas in kring personer för att skräddarsy erbjudanden och tjänster. Samtidigt finns en oro hos konsumenten för hur personuppgifterna hanteras.

Med individuellt relevanta, s.k. personaliserade, erbjudanden, stora mängder data och digital automation har handeln en stor potential för tjänsteutveckling, effektivisering och tillväxt. Tillit och förtroende är en av de viktigaste komponenterna i relationen mellan handlare och kund, och en grundförutsättning för fungerande marknader.

Samtidigt visar studier att det finns en oro hos många konsumenter för hur deras personuppgifter hanteras, en känsla av förlorad kontroll över vart informationen tar vägen, och över att transparensen är låg.

Sammantaget betyder detta när det gäller en digitaliserad och alltmer datadriven handel att det finns ett stigande behov av att handeln finner sätt att stärka sin kundrelation gällande insamling och hantering av personuppgifter och individuell information, och den för tillväxten nödvändiga tilliten till marknaderna.

Om projektet

Det tvååriga forskningsprojektet DATA/TRUST: Tillitsbaserad personuppgiftshantering i den digitala ekonomin studerar hur handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster, och vilken grad av transparens som är praktiskt möjlig och lämplig för insamling och användning av individers data.

I intervjuer med utvecklare inom handeln, enkätstudier och fokusgruppsintervjuer sätts speciellt fokus på några viktiga utmaningar: transparensens förutsättningar i handelns informations- och datahantering, integritetsparadoxen där kundbeteende inte matchar uttryckta värderingar och medgivandets funktion i relationen mellan handlare och kund i förhållande till datainsamling.

Syftet med projektet är att visa hur handeln bäst bygger och bibehåller kundens tillit för datadrivna och individualiserade tjänster. Projekttid: September 2018 – December 2020. Läs mer om projektet på Handelsrådets hemsida.

Projektdeltagare

 • Projektledare: Stefan Larsson, docent, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet
 • Projektdeltagare: Andreas Bergström, vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap, tankesmedjan Fores
 • Samarbetspartners: Konsumentverket, Svensk Handel, IT&Telekomföretagen och Dustin

Referensgrupp

Referensgruppen för forskningsprojektet DATA/TRUST samlar bred kompetens från såväl forskning, handel, juridik och tillsynsmyndigheter och kommer under projektets gång att ge inspel till projektet. Medlemmar i referensgruppen är:

 • Anna Felländer, ekonom och digitaliseringsexpert, medlem i Handelns ekonomiska råd, affilierad fakultet på KTH, medlem i regeringens digitaliseringsråd;
 • Pär Nygårds, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen;
 • Sara Edlund, Head of Legal, General Counsel, Dustin;
 • Peter Vikström, chef analysenheten, Konsumentverket;
 • Jonas Ledendal, handelsrättslig forskare och juris doktor, Lunds universitet;
 • Anna-Karin Strömqvist, näringspolitisk expert, Svensk handel;
 • Jacob Dexe, forskare Samhällspolitik och IKT, Doktorand KTH
 • Jennifer Hallqvist, Social Media Responsible – Digital Experience & Communication, SEB;
 • Sinan Akdag, digital expert, Sveriges Konsumenter.

Mer läsning

Kontakt

Robin Vetter
Digitaliseringsexpert, Fores
robin.vetter@fores.se

Stefan Larsson
Forskare
stefan.larsson@fores.se