Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd? Välkommen till det andra samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 9 oktober 2019
Tid: Kl. 13.00–13.45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Under det andra samtalet fördjupar vi oss i de jämställdhetspolitiska målen vid en förändrad lagstiftning.

Är asylprocessen jämställd? Hur säkerställer vi att Sveriges framtida migrationspolitik ger lika möjligheter för kvinnor och män som söker skydd? Vilka är de jämställdhetspolitiska målen och vilka perspektiv bör den parlamentariska kommitténs utredningen särskilt fokusera på? Tillsammans med experter och sakkunniga på området går vi in på djupet i dessa frågor.

Annica Dahlqvist, Migrationsverkets expert på genusfrågor
Malpuri Groth, tf verksamhetschef Sveriges Kvinnolobby
Anna-Pia Beier, jurist Asylrättscentrum med mångårig erfarenhet av kvinnor i asylprocessen

Moderator är Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Tove Hovemyr.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!