Debatt: Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet

Att både unga och vuxna över hela världen inser allvaret i klimatförändringarna är bra, men engagemanget måste grunda på det faktiska forskningsläget och leda till konkreta handlingar i stället för handlingsförlamning.

Läs John Hassler, professor vid IIES, ordförande temagrupp Tillväxt, Fores, som tillsammans med författare till IPCC-rapporten skriver om vikten av både fakta i klimatfrågan och optimism i klimatengagemanget.

”Sprid inte bilden av att det är för sent att rädda klimatet”, John Hassler, m. fl. i Dagens Nyheter 19 oktober 2020