I samband med flyktingsituationen 2015-2016 infördes den tillfälliga lagen i syfte att minska antalet asylsökande i Sverige. Det innebar bland annat att rätten till uppehållstillstånd begränsades kraftigt och att Sverige lade sig på EU-rättens miniminivå.

Datum: Torsdag 29 november 2018
Tid: kl. 12.00-13.00 (lunchmacka från 11.30)
Plats: Ekocentrum,  Aschebergsgatan 44 411 33 Göteborg

Lagen har nu varit i kraft i över två år och upphör att gälla den 19 juli 2019. Det är därför hög tid att diskutera hur Sveriges asylregelverk ska se ut framöver. Flera partier vill se att den tillfälliga lagen förlängs eller permanentas. Vilka konsekvenser skulle det medföra? Vilka andra vägar är möjliga?

Fores bjuder in till ett lunchseminarium om den tillfälliga lagens konsekvenser i samarbete med Svenska Röda Korset och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån). På seminariet presenterar Svenska Röda Korset och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar varsin rapport om de humanitära konsekvenserna och juridiska riskerna med den tillfälliga lagen.

Välkommen!

Medverkande:
Tove Hovemyr, Fores (moderator)
Oscar Lehmann, migrationsrättsjurist Svenska Röda Korset
Sofia Rönnow Pessah, jurist Rådgivningsbyrån
Daniel Uddling, Länsstyrelsen Västra Götaland

Fler namn kan tillkomma.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här.

Fores Väst

Fores Väst har sitt säte i Göteborg och bedriver Fores verksamhet i Västsverige i samarbete med Ekocentrum. Läs mer om Fores väst här.