Digitaliseringen omformar en rad samhällsföreteelser, inklusive arbetslivets organisering. Utifrån ett fokus på plattformsekonomi, teknik och effektivisering, hur kan arbetslivet omvandlas? Är plattformisering en nettovinst för samhället? Vilka dolda kostnader eller nackdelar finns?

Datum: 3 juli 2019
Tid: Kl. 15:00 – 15:45
Plats: TCO-landet, lilla scenen, Strandgatan 19

Nya digitala plattformar medför många effektivitetsvinster – men det finns också risker och utmaningar. En panel bestående av sakkunniga experter och myndighetsföreträdare kommer att utröna viktiga insikter från dagens forskning. Vi frågar oss hur en hållbar, demokratisk och arbetsrättsligt sjyst digitalisering bör se ut, och hur vi bäst kan hushålla med de effektivitetsvinster som denna kan ge. Kärnan är att tekniska och ekonomiska vinster inte per automatik behöver innebära samhällsnytta i bredare bemärkelse.

Hur säkras saker som konkurrensfrihet, hållbar reallöneutveckling och arbetsrätt, givet plattformiseringens inbyggda tendenser mot monopol (vinnaren-tar-allt), dominans av produktionsleden, externalisering av kostnader (prispress och outsourcning av kostnader) samt möjligheten att stycka upp arbetsuppgifter och matchning ner på minutnivå (den s.k. gig-ekonomin)?

Medverkande:

Filippa Jennersjö, IT-chef, Arbetsförmedlingen
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Sophie Nachemson-Ekwall, forskare, Handelshögskolan, Center for Sustainable Markets Research
Måns Svensson, docent, Lunds universitet
Joakim Wernberg, forskningsledare, Entreprenörskapsforum

Moderator: Jonas Andersson Schwarz, vikarierande programchef, Digitala samhället, Fores

Anmälan

Alla seminarium under Almedalen 2019 är öppna. Gilla, dela och sprid gärna ett event du är intresserad av. Varmt välkommen!

Läs mer om seminariet och importera eventet till din kalender här.

Livestream

Seminariet livesänds och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Är du journalist med intresse för sakfrågan? Har du frågor kring seminariet eller ämnet? Kontakt Jonas Andersson Schwarz.


Fores i Almedalen 2019

Under Almedalen 2019 tar Fores avstamp i frågor, projekt och möten som kommer ge avtryck på samhällets utmaningar årets som kommer. Under seminarium, rundabordssamtal, mingel och individuella möten bjuder vi på intressanta inspel till den aktuella politiska debatten, lanserar nya projekt och hoppas få möta dig som kan bli en värdefull del av det kommande årets projektfokus. Läs allt om Fores närvaro i Almedalen 2019 här.