Den digitala utvecklingen har lett till enorma förändringar i samhället och ger individer och samhällen fantastiska möjligheter till att dela kunskap, arbetskraft och idéer.

Fores program Digitala samhället jobbar för att hitta nya sätt att främja positiva, gröna och liberala effekter av digitalisering inom ett flertal områden, för närvarande:

  • Plattformar
  • AI och normativt beslutsfattande
  • Digitalisering och klimatarbete
  • Dataekosystem

Digitala samhällets forskningsarbete utvecklas av ett vetenskapligt råd för att säkerställa att projekten vi driver vilar på en gedigen vetenskaplig grund.

Kontakt

Jonas Andersson Schwartz, tf programchef
Stefan Larsson, programchef (tjänstledig)

Robin Vetter, assisterade programchef

Inbjudningar och nyhetsbrev

Vill du får information om programmets aktuella projekt och bli bjuden till våra seminarier? Anmäl dig här!