Att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn

Öppna data är information från myndigheter som kostnadsfritt kan vidareutnyttjas av allmänheten. Utifrån en bas av offentlig information kan företag och utvecklare framställa helt nya verktyg vilket höjer innovationstakten och bidrar både till ekonomisk utveckling och ökad sysselsättning. Detta är synergier som även offentlig sektor kan dra nytta av. När myndigheter tillgängliggör sina data möjliggörs nya kopplingar och variationen på hur det kan användas är gränslös.

Personlig integritet på nätet

Syftet med Personlig integritet på nätet är att ge utvecklare – av IT-system såväl som av samhällssystem och policyer – verktyg för att hantera frågor som rör personlig integritet; en skrift som ska kunna komma till handfast nytta i utvecklingsprojekt.