Digitala samhällets vetenskapliga råd utvecklar programmets arbete ur ett forskningsperspektiv. Rådet tar del av projektidéer, tilltänkta författare och liknande, kommenterar, kommer med förslag och deltar i visst projektarbete. Rådet fattar inte beslut och tar inte på sig ansvar för programmets verksamhet eller publikationer.

Digitala samhällets vetenskapliga råd består av

  • Cecilia Magnusson Sjöberg, Professor i rättsinformatik, Ämnesföreståndare, Institutet för rättsinformatik vid Stockholms Universitet
  • Marcin de Kaminski, Ämnesföreträdare yttrandefrihet och ICT på Sida, doktorand i rättssociologi vid Lunds Universitet
  • Pär Lannerö, styrelseledamot i Internet Society – Sweden chapter (ISOC-SE), konsult digital hållbarhet på Metamatrix
  • Markus Bylund, doktor i datalogi, forskningsledare SICS Swedish ICT
  • Jonas Andersson Schwarz, doktor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola

Programrådet träffas fysiskt omkring sex gånger per år. Parallellt diskuterar och analyserar rådet ämnesfrågor, programmets projekt och möjliga satsningar.

För mer information om Digitala samhällets vetenskapliga råd, kontakta programchef Stefan Larsson.