Digitala samhällets vetenskapliga råd utvecklar programmets arbete ur ett forskningsperspektiv. Rådet tar del av projektidéer, tilltänkta författare och liknande, kommenterar, kommer med förslag och deltar i visst projektarbete. Rådet fattar inte beslut och tar inte på sig ansvar för programmets verksamhet eller publikationer.

Programrådet träffas fysiskt omkring fyra gånger per år. Parallellt diskuterar och analyserar rådet ämnesfrågor, programmets projekt och möjliga satsningar.

Rådet består av:

 • Anna Kramers, programchef, Mistra SAMS, KTH
 • Mattias Wiggberg, forskare inom industriell ekonomi, KTH
 • Rebecka Cedering-Ångström, doktorand, Handelshögskolan
 • Anne Kaun, docent i medievetenskap, Södertörns högskola
 • Carl Heath, RISE Research Institutes of Sweden, Professional Education
 • Fredrik Söderqvist, doktorand inom arbetsmarknad & arbetsrätt, Blekinge Tekniska Högskola och utredare hos Unionen
 • Samuel Engblom, Ph.D. i arbetsrätt, samhällspolitisk chef på TCO
 • Björn Lundqvist, lektor i konkurrensrätt, Stockholms universitet
 • Stanley Greenstein, lektor i juridik, Stockholms universitet
 • Pär Lannerö, konsult i digital hållbarhet och tillgänglighet, f.d. PTS
 • Daniel Pargman, lektor i medieteknik och interaktionsdesign, KTH
 • Katja de Vries, postdoc rättssociologi, Lunds universitet
 • Sophie Nachemson-Ekwall, forskare Handelshögskolan, Center for Sustainable Market Research
 • Jockum Hildén, forskare EU-rätt/GDPR, medievetenskap, Helsingfors Universitet

Sammankallande: Jonas Andersson Schwarz