Betydelsen av digital kompetens blir allt viktigare i Sverige, Europa och globalt. Som en följd har Europeiska kommissionen lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Digital Skills and Jobs Coalition Sweden utgör den svenska kontaktpunkten inom ramen för detta initiativ. Idag ingår 24 organisationer i #DigitalSkillsSweden.

Digital Skills and Jobs Coalition syftar till att knyta samman alla goda krafter i unionen för att främja digital kompetens. Varje medlemsstat organiserar sig i form av nationella koalitioner där intressenter som på ett eller annat sätt verkar för främjande av digital kompetens samlas och agerar tillsammans i nationella koalitioner.

I nästa EU-budget har Europeiska kommissionen föreslagit att investera 9,2 miljarder euro i det nya programmet Digital Europe, varav 700 miljoner euro har öronmärkts för avancerad kompetensutveckling med särskilt fokus på High Performance Computing, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Dessutom planerar programmet Connecting Europe Facility att finansiera en plattform på EU-nivå som stöder innovativa åtgärder för att öka digital färdigheter i Europa. Denna plattform kommer att länkas till de nationella koalitionernas aktiviteter och webbplatser.

Läs mer om Digital Skills and Jobs Coalition här.

Digital Skills and Jobs Coalition Sweden

Nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden har under kort tid växt sig stort. Fler och fler organisationer inser värdet av att tillsammans arbeta med och lösa Sveriges digitaliseringsutmaningar. Idag deltar 24 organisationer i det svenska nätverket. Läs gärna mer om vilka organisationer som deltar, längre ner på sidan. Läs gärna om deras goda initiativ i ledet att främja den digitala kompetensen i såväl bredd som spets.

Det övergripande syftet med koalitionsarbetet i Sverige är att lyfta aktörers goda exempel för att främja digital kompetens, men nätverket arrangerar och koordinerar även gemensamma aktiviteter för att lyfta fram det nationella behovet av olika sorters digital kompetens inom följande fyra områden:

  • Digital kompetens inom hela utbildningskedjan – Digital Skills in Education
  • Digital medarbetarkompetens – Digital Skills for Labour force
  • Digital spetskompetens – Digital Skills for ICT Professionals
  • Digital medborgarkompetens – Digital Skills For All 

Vi deltar i #DigitalSkillsSweden

Kontakt

Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Robin Vetter
Samordnare, Digital Skills and Jobs Coalition Sweden
Mail: robin.vetter@fores.se

Fredrik von Essen
Projektägare, Digital Skills and Jobs Coalition Sweden
Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Mail: fredrik.vonessen@itot.se