Fores med 2030-sekretariatet är självklart på plats i Almedalen 2019 med rundabordssamtal, mingel, seminarier och individuella möten – men framför allt för att få samarbeta med er!

Söker du experter inom digitalisering, ekonomi, entreprenörskap, migration, integration, klimat eller energi? Letar du efter en lokal för rundabordssamtal, workshops eller en mötesplats för att diskutera Sveriges klimatpolitik? Har du ett seminarium eller mötesuppslag till vilket vi kan bidra med sakkunskap? Här kan du se vilka av oss som kommer vara på plats och hur vi kan bidra!

Vill du veta mer om Fores event under Almedalen 2019? Se vart du hittar oss här!

Digitalisering och AI

Stefan Larsson
AI / plattformar / transparens

Stefan är expert på regleringsfrågor och transparens inom tillämpad AI och de digitala plattformarnas påverkan på ekonomi, lagstiftning och samhällets utveckling. Han har en tvärvetenskaplig bakgrund som jurist, docent vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet och doktor i både rättssociologi (FD) och fysisk planering (TD). Han är bl.a. aktuell med två antologier om PlattformssamhälletAI och transparens och AI och människorLäs mer om Stefan här.

Kontakta Stefan här

Jonas Andersson Schwarz
Digitala plattformar / kommunikation

Jonas är forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap med särskilt intresse för digitaliseringen av media och social nätverkslogik. Han har bl.a. forskat kring de digitala plattformarnas roll för samhället och vår kommunikation – både på individ- och strukturell nivå. Jonas arbetar framför allt med frågor om hur politiken ska möta och behandla samhällets digitalisering, samt hur digitala plattformar stöper om villkoren för ekonomin och politiken.

Kontakta Jonas här

Migration och integration

Therese Lindström
Expert migration och integration

Programchef på Fores Migration och integrationsprogram med 20 års erfarenhet av området. Therese har särskild expertis om asylfrågor inklusive Dublinförordningen. I Almedalen är hon extra intresserad av att träffa dig som är företagare och som vill vara pionjär inom integration av nyanlända eller dela med dig av ditt entreprenörskap. Träffa Therese eller boka henne till er panel!Läs mer om Therese här.

Kontakta Therese här

Tove Hovemyr
Sakkunnig migration och integration

Tove är redaktör för Migrationsinfo. Just nu lanserar hon den nya utgåvan av boken Migrationsinfo för alla med extra fokus på EU. Med Tove på scen, vid bordet eller i intervjusoffan får du svar på hur det egentligen ligger till med migrationen i Sverige, EU och världen. Hon kan placera statistiken i kontext, lyfta avgörande frågor för de kommande åren och analysera migrationspolitikens effekter. Läs mer om Tove här.

Kontakta Tove här

Hedvig Heijne
Utrikes födda kvinnors entreprenörskap

Under våren inleder Hedvig ett projekt om utrikes födda kvinnors entreprenörskap. Fores vill att fler får chansen att bygga Sverige starkare. Vi tror att etablerade företagare spelar en nyckelroll i att få utrikes födda kvinnor till att bli entreprenörer. Hedvig är därför särskilt intresserad av att träffa er med erfarenhet av detta. Dela med dig av dina lärdomar och erfarenheter! Läs mer om Hedvig här.

Kontakta Hedvig här

Eskil Wadensjö
Forskare integration

Eskil är professor i arbetsmarknadspolitik vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet sedan 1980. Han har bl.a. forskat om utlandsfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Eskil är ordförande för Fores vetenskapliga råd för migration och integration och har i år gett ut en rapport tillsammans med Aycan Celikaksoy om ensamkommande flickors integration på arbetsmarknaden. Vill ni att Eskil medverkar i er panel? Kontakta Oskar Adenfelt här.

Ekonomiska reformer och entreprenörskap

Andreas Bergström
Arbetsmarknad / bostadspolitik

Andreas har lång erfarenhet av forskning och policyförslag på områden som svensk tillväxt, bostadspolitik, framtidens arbetsmarknad, vinster i välfärden och infrastrukturinvesteringar. Som Fores vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap är Andreas en van moderator, paneldeltagare och samtalsledare med brett perspektiv på Sveriges ekonomiska utmaningar och med konkreta förslag på möjliga vägar framåt. Läs mer om Andreas här.

Kontakta Andreas här

Sara Davidsson
Infrastruktur / nationalekonomi

Sara är nationalekonom och assisterande programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap. Just nu jobbar Sara med finansiering av transportinfrastruktur och hur beslutsprocessen ser ut när ny transportinfrastruktur planeras och byggs. Tillsammans med Åsa Hansson granskar hon finansieringslösningar som t ex brukaravgifter, lokal fastighetsskatt och statlig lånefinansiering, och diskuterar betydelsen av Trafikverkets analyser för valet av infrastrukturlösningar. Läs mer om Sara här.

Kontakta Sara här

Lars Calmfors
Nationalekonomi / arbetsmarknad

Lars är en av Sveriges mest välkända nationalekonomer med särskilt intresse för arbetsmarknads- och makroekonomi; lönebildning, arbetsmarknadspolitik, penning- och finanspolitik. Lars är en envis analytiker som bidrar med klarsynta inspel till den ekonomiska debatten. Som vetenskaplig rådgivare på Fores har han bl.a. analyserat Arbetsförmedlingens framtid. Lars är forskare vid IFN och professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES. Läs mer om Lars här.

Kontakta Lars här

Hans Lind
Fastighetsekonomi / bostadspolitik

Hans är professor i fastighetsekonomi och en av landets mest kända bostadsdebattörer. Han är bl.a. aktuell med Foresrapporten ”Förslag till bred bostadspolitisk uppgörelse” – ett förslag på en blocköverskridande överenskommelse för svensk bostadsmarknadspolitik. Hans har också forskat om bl.a. prisbubblor på bostadsmarknaden, hyresreglering, bostadsbyggandets drivkrafter, och vilka åtgärder som krävs för att hushåll med lägre inkomster ska kunna hitta en bostad på marknaden.

Kontakta Hans här

Klimat och energi

Mattias Goldmann
Expert hållbara transporter

Grundare av 2030-sekretariatet, utnämnd till mäktigast i Hållbarhetssverige och dubbad till riddare av franska regeringen för sitt klimatarbete. Mattias är expert på Sveriges klimatmål, klimatpolitik och hållbara transporter. Han är en väletablerad debattör, moderator och analytiker som på ett sakligt men utmanande sätt förklarar hur vi tar nästa steg i klimatomställningen. Läs mer om Mattias här.

Kontakta Mattias här

Mette Kahlin McVeigh
Handel med utsläppsrätter / Energi

Mette Kahlin McVeigh är chef för Klimatprogrammet på Fores. Med en bakgrund inom politik och kommunikation är hon väl insatt i de internationella klimatförhandlingarna, Sveriges energipolitik och den svenska klimatdebatten. Hon jobbar just nu med särskilt intresse för internationell handel med utsläppsrätter. Läs mer om Mette här.

Kontakta Mette här

Anna Lindén
Delningstjänster / beteendefrågor

Anna är ansvarig för Beteendeområdet på 2030-sekretariatet. Hon arbetar bl.a. med delningstjänster för fordon och hur vårt beteende formar omställningen till hållbara resmönster. Anna har tidigare ansvarat för transportsektorns klimatmål i Eskilstuna – miljöbästa kommun 2012. Hon har en examen i miljövetenskap och företagsekonomi med inriktning mot ekologisk ekonomi vid Mälardalens högskola. Läs mer om Anna här.

Kontakta Anna här

Jakob Lagercrantz
Analytiker / bränsleexpert

Jakob har jobbat med miljöfrågor sedan 1984, bland annat som vd för Greenpeace Sverige och ordförande för Gröna bilister. Han är grundare av 2030-sekretariatet med särskilt engagemang för hållbara drivmedel. Jakob är en karismatisk panelist och analytiker med bred erfarenhet och kompetens som talare och samtalsledare. Läs mer om Jakob här.

Kontakta Jakob här

Erik Huss
Klimatkommunikatör

Sveriges förste klimatkommunikatör har två decenniers erfarenhet av hållbar kommunikation, klimatforskning, PR, och undervisning. Erik kommer närmast från en Sverigeturné med Klimatinfo för alla där han i mötet med politiker, privatpersoner och experter på nio svenska orter samtalade om vad som krävs för att ställa om till en hållbar framtid. Läs mer om Erik här.

Kontakta Erik här