Kanske det enda alla åtta riksdagspartier kan enas om är att Sverige håller på att slitas itu – men det saknas ett riktigt bra recept för hur vi ska hålla ihop bättre. Det blir din uppgift som samordnare för Fores Hela Sverige – som med eminenta samarbetsorganisationer driver Fores Nord i Umeå, Fores Väst i Göteborg och Fores Syd i Malmö.

Fores Hela Sverige skapades 2016 för att säkerställa att det vi gör på tankesmedjan bättre kommer hela landet till godo. Det sker nu nästan av sig självt, och vi är därför ivriga att ta nästa steg;

  • input från hela landet ska bättre komma nationella beslutsfattare, policymakers, opinionsbildare och centrala myndigheter till godo
  • vettiga svar på hur vi bättre håller ihop landet ska tas fram

Arbetet fokuserar på våra fyra tematiska områden ekonomiska reformer och entreprenörskap, digitala samhället, klimat och miljö samt migration och integration. Här vill Fores bidra till ett fördjupat samtal, bättre beslutsunderlag och en bättre avspegling av vad som sker i hela landet. Du som ska samordna detta bör

  • Ha ett grundmurat engagemang för hela landet och se potentialen i att låta hela landet växa
  • Ha en förståelse för politikens, akademins och näringslivets villkor
  • Gilla att vara den pådrivande och samlande kraften i ett team
  • Bygga upp en verksamhet där alltfler känner sig delaktiga i vad vi gör
  • Se värdet av att hitta finansiering som låter vår verksamhet växa
  • Ha en förmåga att konkretisera och formalisera analyser och policyförslag

Sökande från hela landet uppmuntras, och vi är flexibla med hur mycket av arbetstiden som behöver vara på vårt huvudkontor i Stockholm, även om det är den ordinarie arbetsplatsen. Någon gång i månaden bör du vara beredd att arbeta en dag eller två från någon av våra samarbetspartners kontor i Umeå, Göteborg och Malmö.

Tjänsten är på heltid och inleds snarast. Lön efter överenskommelse, se gärna vår lönepolicy. Läs mer om oss på www.fores.se!

Skicka ditt CV och personliga brev till Anna.halla@fores.se eller Mattias.goldmann@fores.se