Den 22 maj intar Ekocentrum och tankesmedjan Fores den sfäriska Dome of Visions på Lindholmen i Göteborg. Tillsammans med Dome of Visions-projektet välkomnar vi dig till seminarium på temat framtidens hållbara samhälle, med inriktning mot AI, infrastruktur, algoritmer, automatisering och hållbart företagande. Välkommen att anmäla dig till dagens seminarium!

Datum: Onsdag 22 maj 2019
Tid: Kl. 9.30-14.00
Plats: Dome of Visions, Lindholmsplatsen, Göteborg

Ekocentrum – hållbarhetspionjär som visar hur du går före

Kl. 9.30-10.30

Hit kommer de som går före! I över 25 år har Ekocentrum utbildat grupper från företag, kommuner och skolvärlden till att arbeta mer hållbart på riktigt. Vårt motto är kunskap – inspiration – handling. Inom de verksamheter vi samarbetar med görs en massa kloka saker och hos oss kan du få inspiration för hur du eller din verksamhet kan arbeta mer hållbart.

Under Dome of Visions 22 maj kommer flera av Ekocentrums utställare vara på plats för att berätta mer om sina hållbarhetslösningar. Du träffar bland andra Again, Miljöbron, Levande Filter, Parkeringsbolaget och VGR. Vår nya verksamhetsledare Mikaela Rosander berättar mer och intervjuar både våra utställare och utbildare i hur man skapar hållbarhet i praktiken.

Att besluta om infrastruktur – vad är viktigast? 

Kl. 10.30-12.00

Hur bestäms vilka infrastrukturprojekt som ska bli verklighet och vad skiljer infrastruktur från andra varor? Hur väl stämmer Trafikverkets antaganden överens med den nya teknikutvecklingen? Hur kan framtidens infrastruktur finansieras när demografin förändras och trycket på de offentliga finanserna ökar? Var går experternas åsikter isär?

Dessa är några av frågorna som kommer diskuteras under tankesmedjan Forespanelsamtal där ekonomi, teknik, miljö och politik får möjlighet att mötas. Fokus för samtalet ligger på beslutsprocessen för infrastruktursatsningar, vilka politiska val vi står inför och vad vi kan vänta oss i framtiden.

Medverkar gör Kristina Jonäng, regionråd Västra Götaland, tidigare ordförande i regionens miljönämnd och fil kand i ekonomisk historia vid Göteborgs Universitet, Ida Karlsson, med en bakgrund inom miljöledning och doktorand på Chalmers inom det storskaliga forskningsprojektet Mistra Carbon Exit, och Sara Davidsson, assisterande programchef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap, tankesmedjan Fores.

Leder samtalet gör Mattias Karlsson, politisk redaktör, Hallandsposten. Mattias har en magisterexamen i vetenskapsjournalistik efter studier vid Lunds och Umeå universitet och har jobbat som journalist på bland annat Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad.

Se Sara Davidssons presentation här!

Hur samverkar teknologier med vår idé om samhället?

Kl. 12.30-14.00 (seminariet hålls på engelska)

Docent Karl Palmås från Chalmers, postdok Tiina Männistö-Funk från Chalmers och Jonas Andersson Schwarz, tf chef för Fores program Digitala samhället, samtalar om relationen mellan det byggda och det tänkta:

– Hur samverkar maskiner och teknologier med vår idé om samhället?

Som forskare i skärningspunkten mellan teknologier och mänskligt agerande har Palmås och Andersson Schwarz forskat på fildelning, innovation, plattformar och nätverk utifrån en nyfiken och kritisk synvinkel. Som teknikhistoriker har Männistö-Funk djup förståelse av vardagsanvändningen av teknik och användarnas roller, framför allt vad gäller hållbar urban mobilitet och röststyrda, AI-drivna system.

Fokus för samtalet kommer att ligga på vår tids nyväckta intresse för etiska aspekter av AI och algoritmisk styrning. Vi kommer ta upp betydande principiella frågor om teknikens väsen och roll i vår tid.

Varför pratar så många om AI nuförtiden, och vad menas egentligen med AI? Hur dockar den digitala teknikens roll in i ett hållbart samhälle och vem definierar i sådana fall vad som är hållbart? Varför har många av de filosofer som tidigt lanserade viktiga teorier om digitaliseringen på senare tid kommit att fokusera mer på det mänskliga och på konkreta saker som skräp, slaggprodukter, utsläpp och överskottsenergi?

Seminariet kommer hållas på engelska.

Kontakt

Har du frågor om seminarierna den 22 maj, om Fores eller Ekocentrum, vänligen kontakta Helen Sylvan.

Om Dome of Visions

Dome of Visions kärna är att vara en mötesplats som utmanar den traditionella synen på hur vi skapar ett hållbart samhälle genom att ge förutsättningar för en dynamisk programverksamhet som välkomnar olika parter och perspektiv, gärna i oväntade konstellationer och över branschgränser. Läs mer här!