Andelen kontantbetalningar minskar kraftigt i ekonomin. Om trenden håller i sig får vi snart ett samhälle där det inte längre går att betala med kontanter. Samtidigt drivs de elektroniska pengar och betalningssätt som i dag finns helt i privat regi, och av ett fåtal aktörer, vilket enligt Riksbanken kan göra samhället sårbart.

Med anledning av detta har Riksbanken drivit ett projekt i syfte att ta fram en e-krona. Men vad är en e-krona? Hur skiljer den sig från vanliga betalkort? Vilket samhällsproblem ska e-kronan lösa och vilka är dess för- och nackdelar?

För att öka förståelsen för e-kronans potentiella roll i samhällsekonomin har vi bjudit in vice riksbankschef Cecilia Skingsley, senior rådgivare Lars Hörngren (Finansinspektionen) och professor emeritus Pehr Wissén (Swedish House of Finance). Moderator är Susanne Ackum, forskare vid Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Datum: Tisdag 5 mars
Tid: Kl. 08.30 – 09.45 Frukost serveras från 08.15
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Talarnas presentationer

Se talarnas presentationer här

Kontakt

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta paulina.vaughn@fores.se

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här