Det vetenskapliga rådet för programmet för ekonomiska reformer och entreprenörskap ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores stämmer av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet. Rådet fattar inte beslut och tar inte på sig något ansvar för Fores verksamhet eller publikationer.

Rådet består av:

  • Ordförande Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, forskare vid IFN och vetenskaplig rådgivare vid Fores
  • Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi  vid KTH och forskningsledare vid Entreprenörskapsforum
  • Peter Englund, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm
  • Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Anna Seim, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet
  • Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

För mer information om rådet, kontakta programchef Andreas Bergström.