9 dec: Kurs – En tankeram för finanspolitiken med Susanne Ackum

Årets budgetproposition släpps den 18 september. I budgetarbetet görs viktiga avvägningar mellan finanspolitikens tre huvuduppgifter, det vill säga att stabilisera, allokera och fördela resurser i ekonomin. Genom en bättre förståelse för finanspolitikens övergripande mål och medel kan man bättre förstå och utmana de beslut som fattas i budgeten. Välkommen till en kurs om finanspolitikens utformning och möjligheter!

3 dec: Arbetsmarknadspolitikens roll och tre utmaningar

Hur ska arbetsförmedlaryrket professionaliseras? Hur kan vi bäst hjälpa de riktigt långtidsarbetslösa? Borde huvudmannaskapet för vuxenutbildningen förändras? Välkommen till lanseringen av Susanne Ackums rapport Arbetsmarknadspolitikens roll och tre utmaningar!

28 nov: Hur ska Arbetsförmedlingen reformeras?

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden, så att fristående aktörer tar över stora delar av arbetet. Hur ska ett valfrihetssystem fungera? Vad blir myndighetens roll när privata aktörer tar över det direkta arbetet med de arbetssökande?

8 nov: Varför ökar inte produktiviteten i byggsektorn?

Produktiviteten i den svenska byggsektorn har sjunkit de senaste tio åren, trots stort behov av motsatsen. Andra branscher digitaliseras och automatiseras, men det går trögt när det gäller byggandet. Vi diskuterar analysen och lösningarna med en kunnig panel.

17 sep: Varför har BNP per capita utvecklats svagt, hur påverkar det Sverige och vad gör vi åt det?

Varför har BNP per capita utvecklats svagt under senare år? Är det ett problem? Vad gör vi i så fall åt det? John Hassler, Pontus Braunerhjelm och Susanne Ackum samtalar om tillväxtens bestämningsfaktorer och varför BNP per capita utvecklats svagt i Sverige under senare år.

Strandskydd och riksintressen – och mark till bostäder

Sedan länge har diskussionerna om strandskydd och byggande främst handlat om landsbygden. Men, om startpunkten är en strävan att underlätta landets bostadsförsörjning är det viktigt att fundera över situationen i våra städer. Det kanske är där som strandskyddet behöver justeras? Den här rapporten synar strandskyddet för stad, ser över rollfördelning kommun, länsstyrelse och domstol. Efter detta en tillbakablick för att försöka förstå hur vi hamnat där vi är. Allt landar i ett förslag på tillägg i miljöbalkens lagtext ser över förslag på tillägg i miljöbalkens lagtext – med främsta syfte att underlätta bostadsbyggande. 

Sökes: Assisterande programchef inom ekonomiska reformer och entreprenörskap

Vi söker en medarbetare som kan lyfta fram forskning och fakta i samhällsdebatten. Huvuduppgiften är att leda projekt där akademiker skriver populärvetenskapliga publikationer och där vi arrangerar möten mellan Sveriges främsta forskare, politiker och näringslivsföreträdare. Du representerar också Fores utåt, kommunicerar via traditionella och sociala medier, med mera.

21 aug: Mer mark till bostäder – är förändringar i strandskydd och riksintressen en väg framåt?

Svensk bostadsmarknad har stora brister – fler och fler har svårt att ha råd med en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. En av anledningarna till problemen är brist på billig mark i attraktiva lägen. Vår senaste publikation, författad av Eidar Lindgren vid KTH, diskuterar om det är möjligt att frigöra mer mark till bostäder genom att se över våra strandskydd och riksintressen.