Programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap har som mål att bidra till policyförslag, beslut och samhällsdebatt med gröna, liberala perspektiv på just entreprenörskap och ekonomiska reformer.

Programmet arbetar med aktuella frågor som politiskt eller socialt formar samhället. Tillsammans med interna och externa forskare presenterar programmet rapporter, publikationer, policyförslag, arrangerar seminarier och rundabordssamtal. Programmet arbetar ofta i projekt med tvärvetenskaplig riktning mot Fores andra tre programområden.

Kontakt

Andreas Bergström, programchef

Susanne Ackum, forskare
Lars Calmfors, forskare

Inbjudningar och nyhetsbrev

Vill du får information om programmets aktuella projekt och bli bjuden till våra seminarier? Anmäl dig här!