Skolmarknaden – Nya vägar framåt

I början av 1990-talet möjliggjordes konkurrens och ökad valfrihet på skol- marknaden främst genom två reformer: införandet av skolpengen och det fria skolvalet. I denna rapport undersöker Fredrik Bergström och Emanuel Welander vilka konsekvenser reformerna har fått tjugo år senare och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för ett fritt val och konkurrens på skolmarknaden.

Innebär sänkta arbetsgivaravgifter högre löneanspråk? FORES Policy Paper 2012:5

För att bidra till den empiriska litteraturen på området har FORES och Företagarna låtit genomföra en enkätundersökning där samtliga fackförbund tillhörande LO, SACO och TCO har tillfrågats om hur deras lönekrav skulle påverkas av sänkta arbetsgivaravgifter.

Ger sänkta arbetsgivaravgifter högre sysselsättning? – FORES Studie 2012:5

Företagare som vill anställa möter höga kostnader och stela arbetsmarknadsregler. Vilka effekter har det på sysselsättningen?

Klarar SCB att mäta produktions- och produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin?

Den här rapporten undersöker skillnaderna mellan SCB:s industriproduktions- index (IPI) och förädlingsvärde i tillverkningsindustrin 2001–2011. Resultaten visar att IPI är en bra indikator för bruttoproduktion, men ej för förädlingsvärde.

Varför går det bra för Sverige?

Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svårförklarade? Efter att ha studerat tre olika metoder och kunskaper om tillväxt, har författarna kommit fram till att Sveriges tillväxt inte är någon gåta, utan att den istället är förväntad.

Alternativ till jobbskatteavdraget – FORES Policy Paper 2011:3

Halvvägs in i 2011 har fyra så kallade steg genomförts, med en total sänkning av inkomstskatterna om ca 80 miljarder kronor. Ett femte jobbskatteavdrag planeras 2012, därefter diskuteras även införandet av ett sjätte. Med åren har dock allt fler kritiska röster bland ekonomer ifrågasatt vilka effekter jobbskatteavdraget haft för arbetslösheten och arbetsutbudet. För att öppna en diskussion om andra skattevägar till fler jobb har FORES vänt sig till två av Sveriges främsta skatteforskare.

Finanskrisen förklarad

Pehr och Ulf Wissén, i en lycklig kombination av stor praktisk erfarenhet från finansmarknaden och förankring i den akademiska världen, förklarar och diskuterar i denna bok finanskrisens uppkomst och verkningar.

Nationalekonomi för nyfikna – tredje upplagan!

Såld i mer än 10 000 exemplar kommer nu den uppdaterade versionen av succéboken Nationalekonomi för nyfikna. Boken förklarar några av de viktigaste begreppen inom modern nationalekonomi utan att ta till formler och statistik.