Privat arbetsförmedling: Australienmodellen – FORES Policy Paper 2010:5

Australien har sedan 1998 ett system där ett antal privata arbetsförmedlare konkurrerar om att förmedla arbete till jobbsökande. Landet har nu ett av västvärldens lägsta arbetslöshetstal, knappa fem procent trots finanskrisen. För att ge en rättvisande bild inifrån den australiska debatten bad FORES en av Australiens mest erkända experter på området, Thorsten Stromback, att sammanfatta läget i utvärderingarna och koppla an till den svenska debatten.

En ny giv för Gävle – FORES Policy Paper 2010:4

Ohlininstituet och FORES i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till bred en diskussion om Gävles framtid. FORES har till anledningen tagit fram en policy studie där man har diskuterat problemen -och potentialen -i Gävle med entreprenörer, företagare, akademiker och politiker.

Entreprenörer som går mot strömmen

Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, undersöker här de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen. Vad drev dem att satsa på företagande? Hur blev deras verksamheter framgångsrika?

Unga beredda att jobba till betydligt lägre lön – FORES Policy Paper 2010:7

Sveriges arbetslösa är beredda att jobba till lägre lön och anser att kostnader för att anställa är ett stort hinder för arbetsgivare att anställa. Det är några av slutsatserna av den enkätundersökning av 500 arbetslösas situation som tankesmedjan FORES låtit göra.

Så lyfts entreprenörskapet efter krisen

I boken “Entreprenörer som går mot strömmen - Vad 90-talskrisens succéföretagare kan lära om dagens utmaningar” utforskar Nima Sanandaji, forskare vid KTH och VD för tankesmedjan Captus, de entreprenörer som gick mot strömmen och startade framgångsföretag mitt under 1990-talskrisen.

Här finns Gnosjöandan i Sverige- FORES Studie 2009:3

I Gnosjö i blomstrar företagandet. Några mil bort stagnerar avfolkade orter. Varför? Vad kan göras åt det?