Elin är praktikant på Klimatprogrammet under höstterminen 2020.

Elin har en masterexamen i nationalekonomi med inriktning mot miljö från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala samt en pol. kand. examen från Stockholms universitet. Studievalen har motiverats av en vilja att påverka samhället och göra skillnad för klimatet, vilket också är anledningen till att hon sökt sig till Klimatprogrammet på Fores. Under praktikperioden vill hon lära sig mer om klimatarbetet, både nationellt och internationellt, och hur Fores jobbar med frågorna.

Kontakta Elin
E-post: elin.martinsson@fores.se