SEMINARIUM

Principen bakom grön skatteväxling – höj skatterna på miljöfarliga utsläpp och sänk dem på arbete – är omhuldad av de flesta. Men i praktiken är den sällan genomförd. Fores presenterade den 23 april kl 16:30 en rapport med ett konkret exempel på en skatteväxling mellan skatt på bensin och arbete.
Lennart Flood, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet, och Chiya Manuchery har i rapporten ”Optimala skatter och grön skatteväxling” genomfört en modellering av välfärdseffekterna av en skatteväxling där en skattesänkning på arbete likt det femte jobbskatteavdraget (12 miljarder) finansieras med en skattehöjning på bensin.
Rapporten kommenterades av Charlotte Svensson, statssekreterare på finansdepartementet med ansvar för skattefrågor, och Svenne Junker, sakkunnig Naturskyddsföreningen & ekon dr Handelshögskolan i Stockholm.