På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

2015 års COP-möte äger rum i Paris, Frankrike, 30 november-11 decemberFör att ge en bild av nyckelfrågorna i Paris, där länder ska göra det de inte riktigt lyckades med i Köpenhamn, har vi uppdaterat guiden för att du ska kunna ha så bra koll som möjligt på världens viktigaste förhandling. Information om tidigare möten och viktiga grundprinciper för klimatförhandlingar finns även med i materialet.

Ladda ner guiden som pdf eller hitta den på klimatförhandling.se

Daniel Engström Stenson,
programchef miljö, Fores