Sveriges nuvarande skattesystem är baserat på en blocköverskridande överenskommelse som slöts för 25 år sedan. Efter att den har lappats och lagats finns ett behov av att se över skattepolitiken och utforma den efter de möjligheter och utmaningar som präglar dagens samhälle.

Många ekonomer tycker att det svenska skattesystemet har blivit plottrigt och ineffektivt. Därför höjs röster för en stor skattereform, som 1990/91. Fores har tittat närmare på möjligheter och argument för och emot en ny, blocköverskridande skattereform. Den 19 maj 2016 genomförde Fores i samarbete med LO en konferens på temat.

Se hela konferensen här.

Den 11 maj 2016 höll Fores i ett seminarium med Liberala ekonomiklubben.

Se seminariet här.

Fores klimat- och miljöprogram har även publicerat en studie om grön skatteväxling.

För mer information om projektet, kontakta programchef Andreas Bergström