Hur kan vi ta tillvara på den akademiska kompetens som finns i Sverige? Vad kan politiker göra och behövs det nya åtgärder? Välkommen till ett panelsamtal i Almedalen med fokus på arbetsmarknad och integration!

Se seminariet i efterhand här!

Var femte akademiker i Sverige är född utomlands och drygt 55 000 utrikes födda akademiker är överkvalificerade för sina jobb. Samtidigt har sju av tio företag svårt att rekrytera högskoleutbildad personal. Juseks nya rapport visar att 31 000 färre skulle kunna vara arbetslösa om utrikes födda akademiker hade samma ställning på arbetsmarknaden som inrikes födda. De offentliga finanserna skulle kunna förstärkas med nästan 13 miljarder kronor per år.

Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se med rätt person på rätt plats? Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknad göra? Behövs det nya åtgärder?

Medverkande:

Catharina Bildt Grape, seniorkonsult inom integration, Uppdrag Integration/Fores
Sofia Larsen, förbundsordförande, Jusek
Patrick Joyce, forskare, Ratio
Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad
Tirham Shakila, ekonom från Bangladesh

Se seminariet i Almedalens officiella program här.