Var femte akademiker i Sverige är idag födda utomlands och många har jobb som inte motsvarar deras utbildning. Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se om rätt persons hamnar på rätt plats?

Idag har sju av tio företag svårt att rekrytera högskoleutbildad personal samtidigt som drygt 55 000 utrikes födda akademiker är överkvalificerade för sina jobb. Juseks senaste rapport visar att 34 200 fler personer skulle kunna vara sysselsatta om de enkla arbeten som idag utförs av akademiker istället utfördes av personer med enbart grundskoleutbildning. Statens finanser skulle förstärkas med totalt tio miljarder kronor per år.

Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknadens parter göra? Behövs det nya åtgärder?

PÅ SCEN:
Patrick Joyce, rapportförfattare och verksam vid forskningsinstitutet Ratio
Sofia Larsen, ordförande Jusek
Elin Landell, kanslichef Valideringsdelegationen
Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)
Martin Ådahl, chefsekonom (C)
• Moderator: Catharina Bildt Grape, seniorkonsult Uppdrag Integration

Fores tillsammans med Jusek välkomnar dig till seminariet Enkla vägar till svåra jobb den 24 april.

Tid: 12:00–13:00 (lunchmacka från 11:30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Vid frågor kontakta: oskar.adenfelt@fores.se

Se seminariet i efterhand här

I media:

”Hur väl tar Sverige vara på invandrad kompetens?”, Cecilia Blomberg i Svenska Dagbladet den 24 april 2018
”Miljardvinster om fler invandrade akademiker får jobb”, Karin Virgin i Ingenjören den 25 april 2018
”Forskare: Inga enkla vägar till svåra jobb”, Anders Carlsson i Arbetsmarknadsnytt den 27 april 2018