Under 2015 kom mångdubbelt fler ensamkommande barn och ungdomar till Sverige än tidigare år. Av de ensamkommande barn som sökte asyl under förra året var fler än hälften från Afghanistan (över 23 000). Den näst största gruppen om knappt 4 000 barn kom från Syrien, följt av Somalia och Eritrea. De allra flesta är pojkar (32 522) mellan 13-17 år. Antalet flickor var knappt 3 000.

Fores vill öka kunskapen om ämnet och bidra till ett samtal om hur vi kan förbättra mottagandet i Sverige. Vi kommer därför att under de kommande två åren ordna flertalet rundabordssamtal, seminarier för att lyfta ämnet ytterligare.

Mer statistik om ensamkommande hittar du på vår webbplats migrationsinfo.se.

Arbetar du  eller forskar du om ensamkommande barn? Hör av dig till programchef Minna Ljunggren. Nedan kommer vi att samla information om de olika aktiviter som genomförts, samt information om kommande aktiviteter.

 

Avslutade aktiviter

I samarbete med vår referensgrupp och ordförande i vårt vetenskapliga råd Eskil Wadensjö bjöd vi den 16 maj in forskare, experter och politiker till ett rundabordssamtal om ensamkommande barn. Samtalet tog avstamp från en nyligen publicerad rapport om svenska och internationella erfarenheter av mottagande av ensamkommande barn.

Medverkande under samtalet gjorde: 

 • Eskil Wadensjö professor vid Stockholms universitet och ordförande i Fores vetenskapliga råd för migration och integration (föredragande)
 • Anna Rehnvall, dåvarande programchef Fores migration och integration (samtalsledare)

Från Fores referensgrupp

 • Birgitta Ärlund, verksamhetschef, Attendo
 • Patrik Silverudd, chef public affairs, Humana
 • Jeanette Johansson-Ånmark, metodsamordnare, Humana
 • Anna Heide, CSR chef på MKB Fastighets AB, samt nationell integrationssamordnare för SABO
 • Elisabeth Melin, handläggare, avdelningen för vård och omsorg sektionen för vård och socialtjänst, SKL

Särskilt inbjudna experter

 • Kjell Terje-Torvik, verksamhetsexpert, Migrationsverket
 • Christian Frödèn, Ensamkommandegruppen, Polisen
 • Lina Devgun, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm
 • Fredrik Malm, integrationspolitiske talesperson, Liberalerna
 • Johanna Jönsson, migrations- och integrationspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare, Länsstyrelsen
 • Anna Gärdegård, projektledare, Nordens välfärdscenter
 • Tove Mellgren, projektledare, Fores
 • Andreas Bergstöm, vice vd, Fores