EU är på väg att med råge nå de uppsatta målen för minskade utsläpp till 2020. Framtida mål är mer ambitiösa och nu pågår arbetet med att forma EU:s klimatpolitik fram till 2030. Den europeiska utsläppshandeln som reglerar nära hälften av Sveriges utsläpp ska reformeras. Även de riktlinjer för utsläppen som inte omfattas av utsläppsrätterna ska regleras.

Fores välkomnade den 30 september publik för att höra europaparlamentariker och experter diskutera frågor som rör arbetet kring EU:s framtida klimatpolitik.

Se bilder från seminariet på Fores Facebook
Se Magnus Nilssons presentation här

Under seminariet diskuterades bl.a. följande frågor:

  • Hur ska EU:s utsläppshandel ändras för att vara fortsatt relevant?
  • Ska industrin fortsatt få gratis tilldelning av utsläppsrätter?
  • Hur ska det stora överskottet av utsläppsrätter hanteras?
  • Hur påverkar EU:s klimatpolitik den svenska klimatpolitiken?
  • Hur påverkas EU:s klimatpolitik av Parisavtalet?

Medverkande

Jakop Dalunde (mp), Europaparlamentariker och gröna gruppens skuggrapportör för EU ETS
Fredrick Federley (c), Europarlamentariker och industriutskottets rapportör för EU ETS
Jytte Guteland (s), Europaparlamentariker och socialdemorkaternas skuggrapportör för EU ETS
Magnus Nilsson, miljökonsult.

Samtalet leddes av Daniel Engström Stenson, klimatpolitisk analytiker, Fores.

Vill du få Fores inbjudningar och utskick? Anmäld dig här!