Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Reformer för ett liberalt samhällskontrakt

Klarar välfärdsstaten verkligen sitt uppdrag? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Skolan barnen går i levererar inte kunskapen som förväntas, sjukvården har fortsatt långa köer...

Euron – bu eller bä?

Det har snart gått 20 år sedan folkomröstningen om ett svenskt EMU-medlemskap, där en tydlig majoritet röstade nej. Sedan dess har debatten kring euron varit så gott som död – fram tills nu. Står...

Har privatiseringen gynnat kvinnor i vård- och omsorgsyrken?

Datum: 11 maj 2023 Tid: Lunch från 11:30, lansering och panelsamtal mellan 12:00-13:00 Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm En av vår tids viktigaste frihetsreformer i svensk välfärd var när Alliansregeringen införde Lagen om valfrihetssystem...

Regeringens klimathandlingsplan och SD

I höst presenterar klimatminister Romina Pourmokhtari, i enlighet med klimatlagen, regeringens klimathandlingsplan till riksdagen. Planen ska innehålla konkret politik för hur Sverige ska nå klimatmålen om nettonollutsläpp senast år 2045....

Statens brottsförebyggande plikt

Datum: 31 maj 2023 Tid: Dörrarna öppnas 14:30, panelsamtal mellan 15:00-16:00 Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm Klarar välfärdsstaten av sitt grundläggande uppdrag? Många svenskar upplever att staten inte lever upp...

EU:s försvarspolitiska roll

Datum: 7 juni 2023 Tid: Dörrarna öppnas 16:30, panelsamtal mellan 17:00 Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm Supervalåret 2024 då världen håller andan… … Europaparlamentsval där frågan om EU:s enighet avgörs ifall populistpartierna...

[INSTÄLLT] Ekonomiska krisers effekter på strukturomvandlingen

Datum: 12 juni 2023 Tid: Dörrarna öppnas 16:30, panelsamtal mellan 17:00-18:00 Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm Under Coronapandemin drabbades Sverige av en av de största negativa ekonomiska chockerna sedan andra världskriget. Med...

Individens integritet vs. statens brottsbekämpning

I ljuset av det dödliga skjutvapenvåldet och den organiserade brottsligheten i Sverige har fler verktyg för att förhindra brott föreslagits. Parallellt diskuteras individens rätt till personlig integritet kontra statens intresse...

Almedalen: Framtidens liberala klimatreformer

TCO-landets Stora scen Strandgatan 19, Visby, Sverige

Vi lever i en polariserad tid, där till och med klimatfrågan dras in i kulturkriget. Kärnkraft ställs mot vindkraft och ekonomiskt välstånd ställs mot klimatomställning. Kan liberaler finna blocköverskridande lösningar...

LGBTQI+ freedom and liberal democracy

Date: August 2nd 2023 Time: Doors open 4:30 pm, discussion 5:45 - 6:45 pm CEST Location: Fores, Sveavägen 59, Stockholm Battles that have already been won are increasingly called into question in...

Framtidens liberala skolpolitik

Datum: 23 augusti 2023 Tid: Dörrarna öppnar 16:30, panelsamtal från 17:00 Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm   Skolan är nyckeln både för individens självförverkligande och samhällets kompetensförsörjning. Inom Reformgrupp Utbildning har ordförandena för...

Ekonomerna om höstbudgeten 2023

Datum: 20 september 2023 Tid: Dörrarna öppnar 16:30, panelsamtal från 17:00 Plats: Fores, Sveavägen 59, Stockholm ”Ekonomisk vinter” kallade finansministern det ekonomiska läget när hon presenterade vårändringsbudgeten i april. Frågan är nu om...