Sverige har en ny klimatlag som trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från klimatmålet om att nå nettonollutsläpp 2045. Hur kan våra lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering?

Datum: Torsdag 7 november 2019
Tid: Kl. 12.00-13.00 (lättare lunch serveras från 11.30)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Svensk basindustri står för en betydande del av de utsläpp som måste ner, men samtidigt sitter branschen på många av lösningarna för en mer hållbar värld med till exempel vindkraft och vattenkraft. Skogsindustrin kan också bidra till mer hållbara material och drivmedel, samtidigt som vi har batterimineraler i vår mark samt ett jordbruk som kan bidra med förnybara råvaror till såväl livsmedel som energiproduktion. Många företag aktiva inom dessa områden vittnar dock om svårigheter och oförutsägbarhet i tillståndsprocesser, vilket kan försvåra omställningen till hållbart företagande.

Fores bjuder därför in till samtal med avstamp i vårt arbete runt den svenska klimatlagen. Vi frågar oss: Hur hittar vi rätt balans mellan hållbar utveckling och bevarande av vår miljö? Hur kan våra lagar och regelverk utformas för att styra mot hållbar utveckling och en grön ny-industrialisering?

Välkomna till ett lunchsamtal där vi belyser frågorna från näringslivs-, politik- och myndighetsperspektiv!

Medverkande

Lena Ek, rådgivare åt Balanskommissionen, styrelseordförande för Södra Skogsägarna, f.d. miljöminister (C)
Daniel Johansson, vd för Arise
Karin Dunér, chef för Industrienheten på Naturvårdsverket
Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA

Modererar gör Mette Kahlin McVeigh, chef för Klimatprogrammet, Fores, och Andreas Bergström, tillförordnad vd, Fores.

Anmälan

Anmäl dig här!

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube kanal. 

Presentation

Ta del av all material som användes under presentationen här.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Ruben Henriksson.