Det är sedan länge väl känt att flyktvägen till Sverige och EU är mycket kostsam och kantad av stora risker. Vilka möjligheter finns att skapa fler säkra och lagliga vägar för de som behöver skydd? Välkommen till det tredje seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 6 november 2019
Tid: Kl. 13.00–13.45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Under det tredje seminariet i samtalsserien fördjupar vi oss i frågan om lagliga och säkra vägar till Sverige.

Hur kompletterar vi dagens vidarebosättning? Är rätten till asyl förhandlingsbar? Vilka risker kommer med en begränsad möjlighet till anhöriginvandring? Under samtalet analyserar vi hur dagens migrationslagstiftning påverkar asylsökandes resa till Sverige, vilka möjligheter som finns för att skapa fler lagliga och säkra vägar samt vilka aspekter som den parlamentariska kommittén bör ta i beaktande vid utformningen av Sveriges framtida migrationspolitik

Medverkande

Johan Frantz, Regional Legal Officer, UNHCR i norra Europa
Maria Ferm
, särskild utredare för den statliga utredningen Lagliga vägar för att söka asyl i EU
Peter Mörkeberg, designated migration officer vid Kanadas ambassad i Sverige

Modererar gör Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores.

Sammanfattning

Livestream

Seminariet sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Tove Hovemyr.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!