Fores: Förstärk Sveriges konstitutionella självförsvar

På vilka konkreta sätt kan vi göra Sveriges konstitutionella grunder mer robusta mot odemokratiska strömningar? På Altinget 1/4 kan ni läsa Ulrica Schenström, vd Fores, och Tove Hovemyr, samhällspolitisk expert på Fores, om lärdomar från Fores nyss publicerade policypapper ”Konstitutionellt självförsvar på 2000-talet”.

Där skriver de bland annat att ”Populismens auktoritära vindar viner hårt i västvärlden och de auktoritära tendenserna världen över ökar i hög takt. Det är angeläget att försvara den liberala demokratin som vi känner den och höja dess resiliens. Sveriges konstitutionella självförsvar måste förstärkas.”

Läs hela debattartikeln på Altinget.se

Läs policypappret skrivet av Anna Jonsson Cornell