Fores förstärker med Patrik Oksanen som säkerhetspolitisk rådgivare

Tankesmedjan Fores knyter till sig den säkerhetspolitiske experten Patrik Oksanen som strategisk rådgivare. Det här innebär att Fores förstärker kompetensen att förstå konsekvenserna av ett allt oroligare säkerhetsläge och hur den liberala demokratin kan försvaras mot både yttre och inre hot.

– Den liberala demokratin är tillbakapressad i världen, vi ser auktoritära strömningar i USA och i Europa. Vi ser också med växande oro hur säkerhetsläget i Europa försämras steg för steg med Rysslands krav på västlig underkastelse, som får direkta konsekvenser för Sveriges säkerhet. Samtidigt flyttar Kina fram sina positioner på demokratiska länders bekostnad, utpressningen av Litauen är bara det senaste exemplet. Sammantaget ser vi hur detta får konsekvenser för våra temaområden Tillväxt, Trygghet och Tillit. Därför utgör Patrik Oksanen kompetens en viktig förstärkning, säger Ulrica Schenström, VD Fores.

Som strategisk rådgivare ska Patrik Oksanen bistå befintliga och kommande projekt, som på olika sätt berör försvaret av liberal demokrati, med ett säkerhetspolitiskt perspektiv och kunskaper.

– Vi lever redan nu i en gråzon mellan krig och fred där ett storkrig i Europa inte längre kan uteslutas. Samtidigt kan vi redan sägas vara i strid med flera antagonistiska främmande makter i domäner som cyberrymden och i den kognitiva arenan. Allt detta påverkar flera politikområden både direkt och indirekt, säger Patrik Oksanen.

Patrik Oksanen har en bakgrund som journalist på TV4 och SVT samt politisk redaktör på centerpartistiska Hudiksvalls Tidning. Han är idag återkommande kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida, Hufvudstadsbladet i Helsingfors, ATL och BLT, samt verksam som senior fellow på den säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärld och som strategisk rådgivare vid CTSS, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Det är uppdrag som kommer att fortsätta jämte det rådgivande uppdraget för Fores. Oksanen är också ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

– Jag ser fram emot att bidra till Fores verksamhet. Fler måste göra mer för Sveriges säkerhet och hoten är här och nu, som Säpo konstaterade när årsboken presenterades, och därför är det Fores gör nu viktigt. Fler aktörer i samhället behöver snabbt bli bättre för att Sverige ska kunna möta dagens säkerhetsutmaningar, avslutar Oksanen.