Mar 09, 2017 10:02 CET

Fores Nord öppnar i Umeå, i samarbete med Esam. Fores Nord ska vara en länk mellan akademi, näringsliv och politik samt mellan regional och nationell politik. Lanseringen sker måndag den 13 mars kl 11.30-13.00 på Sliperiet i Umeå.

Som den enda tankesmedjan i Sverige har Fores valt att finnas representerad i syd, väst och nord, utöver kontoret i Stockholm. Måndag den 13 mars öppnar verksamheten i Umeå.

– Sverige är större än Stockholm och rikspolitiken behöver influenser från hela landet. Vi vill fånga upp och förmedla forskning från universitet och högskolor, norra Sveriges näringslivs framgångar och behov, spänstiga ideella initiativ och kommuners nytänk, säger Mattias Goldmann, VD Fores.

Fores samtliga fyra program kommer nu att mer systematiskt hämta intryck från norra Sverige: digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, klimat och miljö samt migration och integration.

Umeå blir Fores hub för norra Sverige, i samarbete med Esam vars vision är att steg för steg förändra världen i riktning mot hållbarhet.

– Samarbetet med Fores kan förbättra dialogen inom hållbarhet kring många av de ämnesområden som ligger i linje med vår värdegrund. Esam är politiskt obunden och har som utgångspunkt att bjuda in och samarbeta med samhällets alla aktörer, så länge våra egna värderingar inte kompromissas. Vi ser fram emot att främja hållbarhetsdialogen med Fores! säger Angéla Nätt-Ekman, seniorkonsult Esam.

Samtalet vid lanseringen fokuserar på samverkan mellan entreprenörskapet och akademin, en hållbar politik för hela regionen, digitalisering och människan, urbana tolkningsföreträden och maktrelationer, populism och det politiska samtalet samt behovet av ny lagstiftning och styrmedel för minskad klimatpåverkan.

Lanseringen av Fores Nord sker måndag kl 11.30-13.00 på Sliperiet i Umeå. Agneta Marell, professor och VD på Umeå Universitet Holding, Helena Lindahl, riksdagsledamot (C) och Ambra Trotto, Studio Director på Interactive Institute Umeå medverkar, liksom Malin Rönnblom docent i statsvetenskap, Karlstads och Umeå universitet och Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet, samt Fores ordförande Lars Weinehall och Fores VD Mattias Goldmann.

Tid: Måndag 13 mars klockan 11.30–13.00
Plats: Sliperiet, Östra Strandgatan 32, Umeå

För mer information om Fores Nord, vänligen kontakta:

Tove Mellgren, samordnare Fores Hela Sverige, tove.mellgren@fores.se 070 347 99 90
Mattias Goldmann, VD tankesmedjan Fores, mattias.goldmann@fores.se 0703 09 00 45
Angéla Ekman-Nätt, seniorkonsult Esam, angela.ekman-natt@esam.se 0731 824 425

Se även www.fores.se