Är en satsning på höghastighetsbanor i södra Sverige ett effektivt sätt att binda ihop storstadsregionerna, att minska restiden och att få ner utsläppen av koldioxid? Eller ska pengarna satsat på underhåll av befintlig infrastruktur? Eller ska vi investera i både och? Kan höghastighetsbanorna blir räddningen för den eftersatta svenska järnvägen? Blir den sparade tiden en nödvändig tipping point för ett mer klimatsmart resande?

Den 12 maj 2016 bjöd Fores in till seminarium. Under en timma förkovrade vi oss i höghastighetsbanornas vara eller icke vara. Med inbjudna gäster reder vi ut begreppen som en del i vår nya seminarieform ”Nyfiken på”, tillsammans med bl.a.

Jonas Eliasson, Stockholms trafikdirektör och professor i transportsystem KTH,
Erica Kronhöffer, SJ:s miljöchef, samt
Hans Rode, Sverigeförhandlingen,
Karin Svensson Smith, Miljöpartiet,
Anders Åkesson, Centerpartiet.

Se bilder från seminariet på Fores facebook här