2017-04-27 10:31 CEST

Id-kontrollerna vid Öresundsbron har inneburit stora förändringar för pendlarna, företagen, flyktingarna och polisen. Men på vilket sätt? Nu ska journaliststudenter vid Lunds universitet granska id-kontrollerna tillsammans med tankesmedjan Fores.

I det nya projektet #Brogranskarna kommer journaliststudenter från Lunds universitet att skärskåda id-kontrollerna utifrån en rad olika perspektiv: flyktingarnas, företagarnas, pendlarnas, polisens och tullens.

Granskningen redovisas med en öppen workshop 1 juni på STUDIO Meetingpoint i Malmö, där studenterna, regionala makthavare och näringsliv medverkar. Projektet avslutas med ett seminarium i Stockholm där resultaten kommer presenteras för nationella makthavare.

– Att id-kontrollerna granskas är en central fråga för Skåne, säger Ola Isaksson, universitetsadjunkt på Journalistutbildningen vid Lunds universitet.

– För våra studenter, som läser just en kurs i journalistisk granskning, är det här naturligtvis ett perfekt ämne. Det är också en självklarhet för oss vid Journalistutbildningen att bidra till det offentliga samtalet och debatten i samhället.

För tankesmedjan Fores, som vill fungera som en mötesplats mellan akademi, politik och näringsliv ligger samarbetet med granskande studenter väldigt väl i tiden.

– Anders Ygeman har fortfarande inte besökt Malmö för att diskutera id-kontrollerna, säger Tove Mellgren, projektledare för Fores Syd.

– Med det här projektet kommer vi att hitta både ny data och nya berättelser i en väldigt viktig fråga som vi sedan kan ta vidare lyfta under ett arrangemang i Stockholm.

För mer information kontakta:
Tove Mellgren, projektledare Fores Syd, tove.mellgren@fores.se, 070 347 99 90
Ola Isaksson, universitetsadjunkt Lunds universitet, ola.isaksson@kom.lu.se, 0702 51 61 56
Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings och samarbetspartner Fores Syd, yasemin@altitudemeetings.se 0709 92 80 48

Följ granskningen: www.jolugranskar.lu.se

Läs mer: www.fores.se, journalistik.lu.se

PS/ Journalistutbildningen inleder sitt arbete med en föreläsning om grävande journalistik och dataanalys med DN-journalisten Kristoffer Örstadius, belönad med Guldspaden och Stora journalistpriset. Föreläsningen är öppen för allmänheten, läs mer här.