Fores: Staten måste ta större ansvar för cybersäkerheten

Statens arbete med cybersäkerhetsfrågor får låga betyg i en undersökning, skriver Fores Ulrica Schenström, Patrik Oksanen och Joakim Liljeberg i Publikt. Bristerna i cybersäkerheten är ett säkerhetshot, men påverkar även effektiviteten i statsförvaltningen och utgör ett arbetsmiljöproblem.

Läs hela debattartikeln på Publikt.se.

Läs mer om Fores antologi Sveket mot cybersäkerheten.