Fores forskning verkar för att förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar.

Fores studier är skrivna av forskare och erkända experter, verksamma inom det område som avhandlas. För att säkerställa att Fores studier vilar på vetenskapliga grunder och att analysen är robust, granskas våra publikationer av två externa referenspersoner aktiva inom forskningsområdet. Alla forskare som vi samarbetar med arbetar under full akademisk frihet och har möjlighet att använda sina texter i andra sammanhang. Forskningsresultat som strider mot Fores gröna och liberala värdegrund tonas inte ner utan ses som ett debattinlägg och en möjlighet att främja en hälsosam och högkvalitativ samhällsdebatt.

Utöver den vetenskapliga granskningsprocessen är ett vetenskapligt råd knutet till vart och ett av Fores fyra programområden. Råden består av framstående forskare och experter med uppdrag att stötta programmen genom att exempelvis förmedla ny policyrelevant forskning och ge förslag på relevanta forskare.

Varje år ger Fores ut drygt 20 publikationer inom våra fyra programområden som publiceras i tre publikationsserier; Fores studier, Fores policy samt böcker som ges ut av Fores bokförlag. Våra studier skrivs av forskare och kvalitetsgranskas genom ett så kallat “peer review” förfarande. Inom ramen för Fores policy samlas policyrapporter och debattskrifter som kvalitetsgranskas internt.

Baserat på Fores forskning och studier är vi aktiva i samhällsdebatten genom artiklar, remissvar och via våra plattformar Migrationsinfo och Klimatförhandling.se.

Flera av Fores forskningsprojekt är tvärvetenskapliga med anknytning till fler än ett av Fores programområden. Var programchef är expert på sitt område och avgör i samråd med sitt vetenskapliga råd och Fores övriga programchefer vilka forskningsprojekt Fores ska bedriva. Läs mer om pågående projekt och aktuella händelser under respektive program:

Digitala samhället
Ekonomiska reformer och entreprenörskap
Klimat
Migration och integration