Det finns en lång rad anställningsstöd och alla, inklusive Arbetsförmedlingen, tycks vara överens om att systemet har blivit oöverskådligt och ineffektivt. I vilken riktning borde stöden reformeras och hur passar det in i en eventuell större reform av Arbetsförmedlingen och andra delar av arbetsmarknadspolitiken? Dessa frågor diskuterades under seminariet om bättre försörjningsstöd, som dessutom angav starten för det större projektet om ”Framtidens Arbetsförmedling”.

Medverkande på seminariet var:
– Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsminister
– Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen
– Anders Forslund, professor och biträdande chef, IFAU
– Lars Calmfors, professor emeritus, forskare vid IFN och vetenskaplig rådgivare, Fores
– Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet

Se seminariet här

Se presentationsbilder här

Om projektet:
Seminariet angav starten på ett större populärvetenskapligt projekt om arbetsmarknadspolitik, ”Framtidens arbetsförmedling”, som till stora delar överlappar de frågor som Arbetsmarknadsutredningen arbetar med. Inom projektet kommer vi att undersöka om arbetsförmedlingens funktioner borde läggas ut på entreprenad, hur etableringssystemet bör fungera, hur digitaliseringen bör tas tillvara, hur arbetsmarknadsutbildning bör se ut med mera.

Läs mer om projektet här.