Bör Arbetsförmedlingen läggas ner? Kritiken har varit hård mot Arbetsförmedlingen och dess resultat de senaste åren. Vid lanseringen av antologin Framtidens arbetsförmedling analyserade vi och lämnade förslag på hur myndigheten och olika delar av verksamheten kan fungera bättre.

Datum: Måndag 25 juni 2018
Tid: Kl. 9.00-12.00 (med fikapaus)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Antologin går igenom frågor som om förmedlingstjänsterna enbart ska utföras av privata aktörer, hur vi kan förbättra vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen och hur anställningar med stöd bör fungera. På lanseringen deltog Arbetsförmedlingens generaldirektör, ansvarig statssekreterare, några av Sveriges och Europas främsta forskare med flera.

Moderatorer/bokens redaktörer: Andreas Bergström, vice vd, Fores och Lars Calmfors, professor emeritus, IIES/SU, forskare, IFN samt vetenskaplig rådgivare, Fores

Se inspelningen från lanseringen i efterhand här: Lansering Del 1.  & Lansering Del 2.

Presentationen från lanseringen finns här. Dan Finns kommentar finns även i skrift här.

Medverkande

Vuxenutbildning och anställningsstöd

Presentationer av Susanne Ackum, fil.dr. i nationalekonomi och Anders Forslund, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, biträdande chef, IFAU.
Kommentarer av Marie Gartell, arbetsmarknadsekonom och Åsa Olli Segendorf, chef för utredningsenheten, Riksbanken.

Tillitsbaserad styrning

Presentation av Laura Hartman, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet, ordförande för Tillitsdelegationen.
Kommentarer av Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen och Clas Olsson, generaldirektör, ESV med lång erfarenhet från Arbetsförmedlingen.

Privata utförare

Presentationer av Bruno Crépon, adjungerad professor, CREST/ENSAE, Frankrike och Helene Norberg, ekon. lic. i nationalekonomi.
Kommentarer av Dan Finn, professor emeritus i social inkludering, University of Portsmouth, UK och Björn Tyrefors, docent och forskare på Institutet för Näringslivsforskning.

Politiskt samtal

Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson
Irene Wennemo (S), statssekreterare, arbetsmarknadsdepartementet

Lanseringen skedde på svenska, utom samtalet mellan Bruno Crépon och Dan Finn, som skedde på engelska.

Läs mer om boken Framtidens arbetsförmedling och beställ ditt exemplar här. Boken delades även ut på lanseringen.