”Framtidens arbetsförmedling” är ett populärvetenskapligt projekt som till stora delar överlappar de frågor som Arbetsmarknadsutredningen arbetar med. Inom projektet undersöks om arbetsförmedlingens funktioner borde läggas ut på entreprenad, hur etableringssystemet bör fungera, hur arbetsmarknadsutbildning bör se ut med mera.

Ladda ner eller beställ boken här.

Projektet leds av Fores vetenskapliga rådgivare Lars Calmfors tillsammans med Fores vice vd Andreas Bergström. En rad ledande forskare och experter kommer att skriva varsin rapport som sedan sammanfogas till en antologi sommaren 2018. Förhoppningen är att detta ska komma till nytta för utredningen och för debatten i frågorna.

Kopplad till projektet finns också en referensgrupp med representanter för LO, TCO, Svenskt Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Almega. Projektet finansieras delvis genom bidrag från Handelsbankens forskningsstiftelser samt genom donationer från Svenskt Näringsliv och Almega.

Tidigare seminarier:

Bokens innehåll:

Subventionerade anställningar – avvägningar och empirisk evidens av Anders Forslund
Utmaningar för vuxenutbildningen av Susanne Ackum
Arbetsförmedlingen och nyanländas etablering på arbetsmarknaden av Pernilla Andersson Joona
Arbetsmarknadspolitik för arbetslösa mottagare av försörjningsstöd av Martin Lundin
Profileringsverktyg och tillitsbaserad styrning av Laura Hartman
Private providers of labor market services: a review of the evidence av Bruno Crépon
Hur kan externa aktörer bidra till bättre arbetsförmedlingstjänster? av Helene Norberg

Redaktörer: Andreas Bergström och Lars Calmfors