Varmt välkommen till den digitala lanseringen av antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap. Mellan 10–12 juni riktar Fores fokus på den angelägna frågan om hur vi bättre kan ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och främja gruppens företagande. Tillsammans med entreprenörer, forskare, experter och ansvariga politiker diskuterar vi situationen idag och nödvändiga reformer.

Datum: 10–12 juni 2020
Tid: Se program nedan
Plats: Fores Youtube

Nyanlända och utrikes födda kvinnor möter andra och svårare utmaningar än inrikes födda när de ska starta företag. Den situation vi ser idag till följd av coronakrisen gör det inte enklare. Utrikes födda kvinnor arbetar och driver företag inom många av de mest utsatta branscherna, och den här våren har många av dessa sett sina drömmar, företag och jobb försvinna. I samband med lanseringen av antologin Framtidens chefer – Nyanlända och utrikes födda kvinnors väg in i entreprenörskap bjuder Fores in entreprenörer, forskare, experter och ansvariga politiker för att under tre dagar och tre teman diskutera hur entreprenörskap kan främjas och hinder undanröjas.

Se hela lanseringen i efterhand här!

ONSDAG 10 JUNI

TORSDAG 11 JUNI

FREDAG 12 JUNI

Om antologin

Som en del av projektet Utrikes födda kvinnors företagande lanserar Fores nu Framtidens chefer – nyanlända och utrikes födda kvinnors entreprenörskap. I antologin undersöker forskare kvinnornas förutsättningar för att starta och driva företag i Sverige och ger förslag på företagsfrämjande insatser. Antologin innehåller också entreprenörers egna berättelser från att starta och driva företag samt en fallstudie om hinder och lösningar.

Antologin är skriven av Sara Thorgren, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, Karolina Parding, professor i sociologi vid Luleå tekniska universitet, Kristina Johansson, lektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Karen Haandrikman, universitetslektor och docent i kulturgeografi på Stockholms universitet, Natasha A. Webster, forskare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, Trenton Williams, assisterande professor i management och entreprenörskap vid Kelley School of Business och Sofia Altafi, tidigare forskare vid Handels och en av grundarna till och ordförande för Stiftelsen Ester.

Läs, ladda ner eller beställ hem boken här!

Om projektet

Vad krävs för att fler nyanlända och utrikes födda kvinnor ska etablera sig som egenföretagare på den svenska marknaden? Vilka särskilda hinder och konkreta utmaningar står gruppen inför när de ska starta företag? Med det här projektet inleder Fores en satsning där vi riktar ljuset mot en alltför ofta förbisedd grupp och deras integration – utrikes födda kvinnor. Läs mer om projektet här.