Varmt välkommen till Fores konferens Framtidens integration! För sjunde året i rad ägnar vi en dag åt Sveriges framtida integrationsarbete, i år på temat “Unga vuxna på väg ut i arbetslivet”. Denna gång i samarbete med Axel Johnson, Fryshuset och mucf

Datum: Torsdag 28 januari 2021
Tid: Kl. 09.00–12.00, nätverkslunch från kl. 12:15
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8 i Hammarby sjöstad, Stockholm

Det finns en kraft, vilja och kompetens bland unga vuxna med utländsk bakgrund, men de möter ändå hinder att komma in på arbetsmarknaden. Under årets konferens fördjupar vi oss i vad det beror på och framförallt vad vi kan göra för att ändra på det. 

Tillsammans med unga vuxna på scen ställer vi frågor om hur aktörer från näringslivet, civilsamhället och offentlig sektor tillsammans kan verka för att lättare få in unga vuxna med utländsk bakgrund i arbetslivet. Vad behöver de för att få det första jobbet? Hur jobbar arbetsgivarna med att ta tillvara deras kompetens och vad kan arbetsgivarna vinna på en arbetsplats där alla är välkomna? Vilka är de goda exemplen vi kan lära oss av? Vilket ansvar tar politikerna för att underlätta första stegen in i arbetslivet?

Konferensen är indelad i fyra pass:

  • Unga vuxnas egna perspektiv
  • En arbetsplats där alla är välkomna
  • Det goda exemplet
  • Den politiska viljan

Utöver inspirerande samtal på scen får du möjlighet att träffa och knyta kontakt med centrala personer för Sveriges framtida integrationsarbete.

Om omständigheterna tillåter kommer vi i år även erbjuda möjlighet att nå de deltagande genom ett begränsat antal utställningsplatser i anslutning till konferensen. Kontakta Sam Nissander om du är intresserad.

Anmäl ditt intresse redan idag. Vår konferens 2021 kommer med anledning av covid-19 att ha begränsat antal platser, vi kan därför inte garantera att du kan delta på plats. Vi följer utvecklingen noga och utgår från Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Mer information om konferensen kommer!

Nätverkande

Efter konferensen bjuder Yrkesdörren in till en unik nätverkslunch. 

Inför nätverkslunchen matchar vi unga vuxna med en arbetsgivare, anställd eller privatperson – det Yrkesdörren kallar för Dörröppnare. Under 1 timme kommer ni att kunna prata om den specifika bransch som ni har blivit matchade på, arbetsmarknaden, anställningsprocessen och mycket mer. Oavsett om du är ung vuxen eller Dörröppnare lovar vi ett givande och intressant möte för er båda!  

Kort om Yrkesdörren: Visste du att 8 av 10 jobb förmedlas genom kontakter? Våra nätverk har stor betydelse för att komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren är en del av Axel Johnssons mångfalds- och inkluderingsatsning som skapar möten mellan etablerade svenskar och personer med utländsk bakgrund inom samma bransch för att bredda nätverk.  Läs mer om Yrkesdörren här!

Anmälan

Anmäl ditt intresse här!

Livestream

Konferensen kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om konferensen, din registrering eller vill du medverka på scen? Vänligen kontakta Therese Lindström, programchef, Migration och integration.


Konferensen Framtidens integration

Fores anordnar i januari varje år en konferens om ”Framtidens integration” med olika aktuella teman. Syftet med dessa konferenser är att lyfta och belysa frågor av vikt inom området, att bidra med underlag för beslut baserat på vetenskapliga grunder och kunskap, ge en plattform för diskussion för och med mottagare av integrationsåtgärder och skapa en mötesplats för olika aktörer inom området. Läs mer om ”Framtidens integration” och se tidigare års konferenser här!


Framtidens integration 2021 är ett samarbete mellan