Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till fler än 200 miljoner ”klimatflyktingar”, samtidigt råder det stor förvirring kring juridisk status – är de flyktingar eller migranter?

Fores rapport ”Climate Refugees” behandlar de juridiska dilemman som hör till ämnet, men också de konsekvenser klimatdriven migration medför för människor, stater och flyktingmottagandet. Fores ställer frågan hur man från forskningens håll ser på klimatdriven migration och undersöker hur olika delar av samhället rustar för att hantera detta.

Tid: 19 oktober, kl. 12.00–12.45 (enkel lunch serveras från 11.30)
Plats: United Spaces Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö Karta

PÅ SCEN
Adam Reuben
, jurist och rapportförfattare
Matthew Scott, forskare vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Lunds Universitet
Märta Stenevi, kommunalråd, Malmö, (MP)

Moderator:
Yasemin Arhan Modéer, vd, Altitude Meetings/Fores Syd

För frågor gällande seminariet kontakta Yasemin@altitudemeetings.se eller oskar.adenfelt@fores.se.
För vidare läsning, se Climate Refugees och Klimatflyktingar och storskalig migration.