Kan ett bostadssystem som tar hänsyn till exempel till inkomst gynna bostadsmarknaden och sänka tröskeln för de som saknar bostad? Eller bidrar ett sådant system till ökad segregation och orättvis särbehandling?

I Frihamnen i Göteborg ska det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling testa en ny modell för socialt blandat boende. En del av lägenheterna ska ha lägre hyra, och modellen för hur de ska fördelas utarbetas nu. En idé är att ta hänsyn till inkomst. De flesta länder i Europa har någon form av sådant system, men i Sverige har ”social housing” mest använts som ett skällsord. Vart är Frihamnen-modellen på väg? Finns det skäl att prova nya lösningar i Sverige, och hur bör de i så fall se ut?

Se seminariet inspelat här. Ladda ner Kristian Källs presentation här.

Datum: Tisdag den 9 oktober 2018 kl. 12-13.
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

På scen:
Kristian Käll, processledare för social hållbarhet, Älvstranden Utveckling
Anna Granath Hansson, postdoktor, KTH
Pedram Kouchakpour, Regionchef, Hyresgästföreningen Region Västra Sverige

Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

Seminariet arrangerades inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad. Se gärna vårt tidigare seminarium om ”social housing” här.